EPD Databasen

Herunder finder du EPD'er som er udgivet af EPD Danmark (heraf nogle gennem gensidige anerkendelsesaftaler). Alle EPD'er er udviklet i overensstemmelse med kravene i EN 15804 og er verificeret af uafhængig 3. part. Alle EPD’er er verificeret med reference til ECO Platforms fælles tjekliste.


Det er EPD ejeren som er ansvarlig for, at indholdet af den givne EPD er korrekt.
Læs mere om ansvar og muligheden for at klage her.

Hvis du ikke kan finde en specifik EPD kan den være udgået eller på anden vis være ugyldig. Kig evt. her: https://www.epddanmark.dk/epd-databasen/ugyldige-epd-er/. I særlige tilfælde kan den være udgivet uden publikation på hjemmesiden. I sådanne tilfælde kan du kontakte EPD Danmark som kan bekræfte udgivelsen af en sådan EPD.

EPD’erne findes på PDF format, mens nogle findes på digitale filformater. Du kan downloade den seneste version af alle LCAbyg EPD'er som zip-fil HER. Og finde EPD’er på ILCD+EPD formatet her: https://www.eco-platform.org/epd-data.html.

Aggressiv C35/45 beton med RAPID cement

Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse XD1, XS1, XS2, XF2, XF3 og XA2. Dette svarer til beton udsat for aggressiv miljøpåvirkning som def...

Armeret vådstøbt afløbselement

Armeret vådstøbt afløbselement Ø1600 mm beregnet for gennempresning (Type 589). Anvendes til transport af spildevand, regnvand og overfladevand i l...

Betonbelægningssten

Grå 1-lags betonbelægningssten med tykkelse 8 cm Belægningssten anvendes til en lang række formål, rangerende fra industriarealer med tung trafik,...

Betonflise

Grå 2-lags betonfliser med tykkelse 6 cm Fliser anvendes til en lang række formål, rangerende fra industriarealer med tung trafik, det private uder...

Ekstra Aggressiv C40/50 beton med RAPID cement

Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse XD2, XD3, XS3, XF4 og XA3. Dette svarer til beton udsat for ekstra aggressiv miljøpåvirkning som d...

IBF Tagsten

Deklareret produkt er 1 m² betontagsten. Yderligere information om produktet: IBF betontagsten er fremstillet i gennemfarvet beton ved valse- og fo...

ig-rør Ø600 mm

1 m rør   Uarmeret betonrør Ø600 mm med istøbt tætningsring

Moderat C30/37 beton med Rapid cement

Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse XC2, XC3, XC4, XF1 og XA1. Dette svarer til beton udsat for moderat miljøpåvirkning som defineret...

Passiv C20/25 beton med Rapid cement

Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse X0 og XC1. Dette svarer til beton udsat for passiv miljøpåvirkning som defineret i DS/EN 206 DK NA...

Tystø

Tystø er et upcycled skillevægssystem designet af a:gain og DEKO. Skillevæggen er lavet af genbrugsglas og kasseret træ. Glasenhederne blev brugt s...

Adfil mikrofiber

Adfil mikrofibre anvendes som sekundær armering i betonmatricer og tilsættes i en mængde på 0,5-1 kg/m³ beton afhængig af anvendelsen. Typiske anve...

Durus EasyFinish - Makrosyntetiske fibre

Durus EasyFinish anvendes som sekundær armering i beton og tilsættes i 2-6 kg/m³ beton afhængigt af anvendelsen. Typiske anvendelsesområder er fund...

Slaggegrus

Slaggegrus anvendes til bærelag og bundsikringslag

AM150, AM300, AM500, AM800, AM900, AM1000, AM1200

Produktet er designet til at opretholde indendørsatmosfæren ved at sikre tilstrømning af frisk luft og opretholde lave CO2-niveauer. Ved at filtrer...

LetFix Plus

Cementbaseret, fleksibel støvreduceret fliseklæber til fliser, klinker, mosaik, granitkeramik og ikke-fugtfølsomme natursten

ProFix Plus

Cementbaseret, fleksibel støvreduceret fliseklæber til fliser, klinker, mosaik, granitkeramik og ikke-fugtfølsomme natursten

200 mm facadeelement uden isolering

Facadeelement uden isolering, facadeplade, med 12% udsparinger.   EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra Ambercon A/S, Jue...

200 mm vægelement massiv

Vægelement, vægplade, med 11% udsparinger.   EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra Ambercon A/S, Juelstrupparken. Støvrin...

550 mm facadeelement med EPS isolering

Facadeelement (sandwichelement), bestående af bagmur, isolering, og facadeplade, med 30% udsparinger.   EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede...

550 mm facadeelement med Rockwool isolering

Facadeelement (sandwichelement), bestående af bagmur, Rockwool isolering, og facadeplade, med 30% udsparinger.   EPD’en er udarbejdet på baggrund a...

Bindere i rustfrit stål

Stålbindere bruges i byggeriet til at forbinde og sikre to lag murværk med et hulrum. De spiller en afgørende rolle i at sikre bygningers strukture...

Aggregater af sand sten og grus i forskellige kornstørrelser, og former. Produkterne er både homogene og blandingsprodukter - Asklev Septrupvej

Sten, grus og sandprodukter som anvendes som tilslag til bygge- og anlægsopgaver samt tilslagsmaterialer til beton, mørtel og asfaltproduktion.

Aggregater af sand sten og grus i forskellige kornstørrelser, og former. Produkterne er både homogene og blandingsprodukter - Hampen Langebjergvej

Sten, grus og sandprodukter som anvendes som tilslag til bygge- og anlægsopgaver samt tilslagsmaterialer til beton, mørtel og asfaltproduktion.

Aggregater af sand sten og grus i forskellige kornstørrelser, og former. Produkterne er både homogene og blandingsprodukter - Hjøllund Hedevej

Sten, grus og sandprodukter som anvendes som tilslag til bygge- og anlægsopgaver samt tilslagsmaterialer til beton, mørtel og asfaltproduktion.

skruefundament

Skruefundament til DIY, Professional, eller Solcelle installeringer.

Glasfiberarmeret beton

Beton elementerne anvendes til facader. Denne EPD deklareres per 1 kg beton element. De deklarerede elementer er 12mm tykke.

Beton vægelementer

Dansk Beton branche EPD EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, Industry level). Produc...

Huldæk elementer

Dansk Beton branche EPD EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, Industry level). Produc...

Letbeton vægelementer

Dansk Beton branche EPD EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, Industry level). Produc...

Sandwichelementer/facadeelementer

Dansk Beton branche EPD Sandwichelement/facadeelement, bestående af bagmur, isolering, og facadeplade, med 10% udsparinger. EPD’en er udarbejdet på...

TT-elementer/Ribbedæk

Dansk Beton branche EPD EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, Industry level). Produc...

220 mm huldæk

Deklareret produkt er 1 m2 huldæk element Huldæk element til byggeri Deklareret enhed er 1 m2 huldæk element

BontexGeo Geotekstiler - Belgien

Bontexgeo leverer geotekstiler af høj kvalitet. Produktet bruges i anlægsarbejder såsom veje, jernbaner, lossepladser, tunneller, kystbeskyttelse m...

BontexGeo Geotekstiler - Ungarn

Bontexgeo leverer geotekstiler af høj kvalitet. Produktet bruges i anlægsarbejder såsom veje, jernbaner, lossepladser, tunneller, kystbeskyttelse m...

Pladefals: BS FALSEN og BS FALSEN Z

BS FALSEN Z er en nyudviklet pladefalsløsning til montering i bagvægselementer. Pladefalsen kan erstatte den traditionelle betonstøbte, traditionel...

BurntWood overfladebehandling

Overfladebehandling af træ til facader med den japanske metode shou sugi ban samt linolie. 1 m2 overfladebehandlet facadetræ

BurntWood ReUse facadepanel & BurntWood ReUse facadepanel overfladebehandlet

BurntWood ReUse er træpaneler til facadebeklædning udarbejdet i genbrugstræ Disse træpaneler kan overfladebehandles med den japanske metode shou su...

BGreen-it sedumbakker Beplantet alt-i-et modul til sedumtag. Mål: 570 x 370 x 60 mm. Vægt: Max 50 kg/m². 0,21 m²/bakke

Et sedumtag, eller et ekstensivt grønt tag, er en klimavenlig løsning som bidrager til større biodiversitet i urbane miljøer, vandtilbageholdelse p...

BGreen-it sedummåtter Beplantet sedummåtte, dyrket på rod- og vandgennemtrængelig geotekstil med integreret erosionssikringsnet.

Et sedumtag, eller et ekstensivt grønt tag, er en klimavenlig løsning som bidrager til større biodiversitet i urbane miljøer, vandtilbageholdelse p...

Stråtag

Stråtag, herunder rørmateriale, brandsikring membran og fastgørelsessystem. Stråtag bruges som tagdækning på skrå tage.

CELSA Steel Stålarmeringsprodukter til beton

CELSA Nordic & CELSA Steel Service Denmark CELSA Nordic er producent af stålarmeringsprodukter i de nordiske lande og er en del af det spanske...

Bjergsko

Bjergsko til indstøbning i funderingspæle til fundering på bjerg og i hårdt terræn. EPD'en deklarerer 1 stk. Centrum bjergsko til montering på fund...

Kobling

Til stålarmeret funderingspæl i beton, som forlængelse af funderingspæle i beton. EPD'en deklarerer 1 stk kobling, bestående af 2 stk. koblingspart...

Konisk mastfundamentspæl i stålarmeret beton

Konisk mastfundamentspæl i stålarmeret beton   1 stk konisk mastfundamentpæl.    Montering af master til f.eks. elektrificering af jernbane. 

Mastfundamentspæl i stålarmeret beton, Ballastklods til udspænding af kabel og Forlængelse af pæle med ½ meter

Mastfundamentspæl i stålarmeret beton Ballastklods til udspænding af kabel Forlængelse af pæle med ½ meter   1 stk stålarmeret mastfundamentpæl...

Stålarmeret funderingspæl i beton

Fundering til byggeri, konstruktioner og anlægsarbejder EPD'en deklarerer 1 meter stålarmeret funderingspæl i beton Derudover er der tilføjelser i...

Stålarmeret funderingspæl i S2 beton

Fundering til byggeri, konstruktioner og anlægsarbejder EPD'en deklarerer 1 meter stålarmeret funderingspæl i beton Derudover er der tilføjelser i...

CHSM54M-HC (1722*1134mm) & CHSM54M(BL)-HC (1722*1134mm)

Astronergy PV-moduler kan bruges i vid udstrækning i tagterrasse og jordsolfarme. Astronergy styrker teknologisk innovation og R&D-investeringe...

CHSM72M(DG)/F-BH (2256*1133mm) & CHSM72M(DG)/F-BH (2278*1134mm)

Astronergy PV-moduler kan bruges i vid udstrækning i tagterrasse og jordsolfarme. Astronergy styrker teknologisk innovation og R&D-investeringe...

CHSM72M-HC (2256*1133mm) & CHSM72M-HC (2278*1134mm)

Astronergy PV-moduler kan bruges i vid udstrækning i tagterrasse og jordsolfarme. Astronergy styrker teknologisk innovation og R&D-investeringe...

VentGuard Ventilation Coating™ VC50 og VentGuard Special Coating™ SC50

Anbefalet anvendelse af VC50 omfatter tætning af ventilationsrør, skorstene og kanaler i bolig- og kontorbygninger med normale forhold. SC50 indeho...

CM Flydestøb CM Flydestøb Fiber CM Projekt CM Projekt Fiber CM Projekt Selvudtørrende CM 720 CM 750 S CM 760 Fiber CM 920 Industri CM 940 Industri Top

CM Flydestøb: Cementbaseret, plastforstærket  gulvafretningsmasse til planspartling af undergulv. CM Flydestøb: Fiber Cementbaseret, plast- og fibe...

Combitherm Termo Vintermåtte

1 m2 vejrbestandighed isoleringsmåtte baseret på 70-80% genanvendt, ikke-vævet PET-uld. Vintermåtter bruges til at isolere beton under hærdning.

Letbetonelement, 165 mm

Letbetonelement i h.t. DS/EN 1520:2011 Bærende eller ikke bærende letbetonelementer til skillevægge og bagmure. 1 m² letbetonelement med 11,5 % uds...

Sandwichelement, 525 mm

Vægelement i h.t. DS/EN 14992 +A1:2012 Bærende eller ikke bærende sandwich-elementer med facadefunktion.  1 m² vægelement med 37,7 % udsparinger

TT-element, 800 mm

Ribbeelement i h.t. DS/EN 13224:2012 Bærende forspændt ribbeelement til etageadskillelse og tagkonstruktioner. 1 m² TT-element/ribbedæk.

Vægelement, 180 mm

Bærende eller ikke bærende massive vægelementer uden facadefunktion.  Vægelement i h.t. DS/EN 14992 +A1:2012. 18,9 % udsparinger

BioFlex infill

BioFlex er sand overtrukket med et hydrofobisk materiale til brug i kunstgræsbaner.

Beton rør

Euro rør med fod Ø60 cm Vandbehandling 1 m (LBM)

Betonelement huldæk

270 mm tykt betonelement huldæk. Anvendes som dæk i byggeri.

Betonelement sandwichfacader

490 mm tykt sandwichfacade betonelement. Anvendes til facader i byggeri

Betonelement vægge

180 mm tykt betonelement til anvendelse som væg i byggeri.

Letbetonelement

173 mm tykt letbetonelement. Til vægge og dæk i byggeri.

Betonelement bagmure

Deklareret produkt er 1 m2 vægelement med 25,7% udsparinger. Betonelement til byggeri. Deklareret enhed er 1 m2 vægelement med 25,7% udsparinger

Betonelement Vægge

Deklareret produkt er 1 m2 vægelement med 11% udsparinger. Betonelement til byggeri. Deklareret enhed er 1 m2 vægelement med 11% udsparinger

Sandwichelement/Façadeelement med EPS isolering

Deklareret produkt er 1 m2 sandwichelement/facadeelement, bestående af bagmur, isolering, og facadeplade, med 14.4% udsparinger.   Yderligere infor...

Sandwichelement/Façadeelement med mineraluldsisolering

Deklareret produkt er 1 m2 sandwichelement/facadeelement, bestående af bagmur, isolering, og facadeplade, med 14.4% udsparinger.   Yderligere infor...

B60 Grafit, B80 Grafit, B150 Grafit & B80 grafit strimler

EPS (Expanderet polystyren) består af 2% råvare og 98% luft, hvor der opnås en god isoleringsevne med lav vægt. Produkterne bruges i byggebranchen...

Tørt sand

Kvartssand til brug i forskellige produkter, herunder mørtel. 1 kg

Vådt sand

Kvartssand til brug i forskellige produkter, herunder mørtel. 1 kg

Betonrør

Dansk Beton branche EPD EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, Industry level). Produc...

Belægningssten

Dansk Beton branche EPD EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, Industry level). Produc...

Betonfliser

Dansk Beton branche EPD EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, Industry level). Produc...

Fundablokke

Dansk Beton branche EPD EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, industry level). Produc...

Letklinkerblokke

Dansk Beton branche EPD EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, industry level). Produc...

Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30)

Dansk Beton branche EPD Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse X0 og XC1. Dette svarer til beton udsat for passiv miljøpåvirkning som def...

Fabriksbeton (C30/37 og C35/45 SCC)

Dansk Beton branche EPD Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse XC2, XC3, XC4, XF1 og XA1. Dette svarer til beton udsat for moderat miljøp...

Fabriksbeton (C35/45 – CEM I SR-5; C35/45 CEM I og C35/45 fugebeton)

Dansk Beton branche EPD Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse XD1, XS1, XS2, XF2, XF3 og XA2. Dette svarer til beton udsat for aggressiv...

Fabriksbeton (C40/50 – CEM I SR-5; C40/50 CEM I og C45/55 – CEM I)

Dansk Beton branche EPD Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse XD2, XD3, XS3, XF4 og XA3. Dette svarer til beton udsat for ekstra aggress...

Dantherm decentrale ventilationsenheder: HCV300 PRO, HCV400 PRO P1, HCV400 PRO P2, HCV400 PRO E1, HCV460 PRO P2 & HCV460 PRO E1

Produkterne er designet til effektivt at forbedre luftkvaliteten indendørs. Kontinuerlig ventilation tilfører frisk filtreret udeluft, og fjerner f...

Dantherm decentrale ventilationsenheder: RCV320 P1, RCV320 P2, RCV320 E1 & RCC130 P2/RCC220 P2

Produkterne er designet til effektivt at forbedre luftkvaliteten indendørs. Kontinuerlig ventilation tilfører frisk filtreret udeluft, og fjerner f...

1 kg bearbejdet stål komponent

Alle stål komponenter der benyttes i Støjskærme, bane skærme, portaler, master, overdækninger, brorækværker, tremmerækværk, autoværn, stålbroer, tr...

DEKO DG Dobbelt-Glasdør

Produktets funktion er at give adgang til et rum og sikre lydisolering.

DEKO FD Fuldglasdør

Produktets funktion er at give adgang til et rum og sikre lydisolering.

DERBICOAT NT

DERBICOAT NT er en bituminøs dampspærre. På byggepladsen monteres membranen løst udlagt og sammensvejses i overlæggene. DERBICOAT NT kan også anven...

DERBICOLOR NT PATCH

DERBICOLOR NT PATCH er en bituminøs tagmembran, med en skifferbestrøet overflade. Bagsiden er specielt designet til hurtig montering ved punkt-svej...

Derbigum NT

Bituminøst tagmateriale/tagpap. 1 m2 installeret tagdækning, fra vugge til grav, med aktiviteter, der er nødvendige i en studieperiode på 50 år for...

DESIGNA referencekøkken

Et bredt gennemsnitligt sortiment sammensat til et køkken - varianter vurderet på grundlag af salgsstatistikker - top 10 af de mest solgte produkte...

Aggressiv beton A35 med Rapid cement

Fabriksbeton i eksponeringsklasserne XD1, XS1, XS2, XF2, XF3 og XA2 anvendes til: Beton udsat for luftbåren chlorid fra tøsalt, begrænset tøsaltnin...

Ekstra Aggressiv C40/50 beton med Rapid cement

Fabriksbeton i eksponeringsklasserne XD2, XD3, XS3, XF4 og XA3 anvendes til: Beton udsat for langvarig kontakt med vand og chlorid, fx svømmebassin...

Moderat C30/37 beton med Rapid cement

Fabriksbeton i eksponeringsklasserne XC2, XC3, XC4, XF1 og XA1 anvendes til: Beton udsat for langvarig kontakt med vand (XC2), beton indendørs med...

Passiv C25/30 beton med Rapid cement

Fabriksbeton i eksponeringsklasserne X0 og XC1 anvendes til: Beton indendørs ved meget lav og lav luftfugtighed i opvarmede rum (X0), samt beton in...

ClickFIX® 56 PRO+

Loftstrappen clickFIX® 56 PRO+ kan foldes sammen og opbevares bag en luge monteret på det øverste loft i huset. Dette giver nem adgang til luftrumm...

Bagmursvæg

Deklareret produkt er 1 m2 vægelement med 31.3% udsparinger produceret af DS Elcobyg.   Yderligere information om produktet: Betonelement bagmur Be...

Beton vægelement

Deklareret produkt er 1 m2 vægelement med 6% udsparinger produceret af DS Elcobyg. Betonelement til byggeri Deklareret enhed er 1 m2 vægelement med...

Facadeelement med EPS isolering

Deklareret produkt er 1 m2 sandwichelement/facadeelement, bestående af bagmur, isolering, og facadeplade, med 20.5% udsparinger produceret af DS El...

Facadeelement med mineraluldsisolering

Deklareret produkt er 1 m2 sandwichelement/facadeelement, bestående af bagmur, isolering, og facadeplade, med 20.5% udsparinger produceret af DS El...

Facadeplade

Deklareret produkt er 1 m2 facadeelement, bestående af facadeplade, med 0% udsparinger produceret af DS Elcobyg. Facadeelement til byggeri. Deklare...

TT60 Ribbedæk element

TT60 Ribbedæk element, ingen udsparinger.   EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra Ambercon A/S, Juelstrupparken. Støvring...

TTS90 Ribbedæk tagelement

TTS90 Ribbedæk tagelement.   EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra Ambercon A/S, Juelstrupparken. Støvring. TTS90 Ribbedæ...

Konstruktionsstål

DS Stålkonstruktion konstruktionsstål anvendes i alle typer bygninger, herunder: industribygninger, landbrugsbygninger, kommercielle bygninger, sta...

DS Stålprofil Profilerede stålplader og belægninger - prælakeret

 Facader og tag på bygninger   1 kg af DS Stålprofil Profilerede stålplader og belægninger - prælakeret

Blådæmpning af mursten

Blådæmpning af 1 ton sten på Bachmanns Teglværk med enten naturgas eller certificeret bionaturgas. Der anvendes certificeret grøn strøm.   Vigtigt:...

Brune "LESS" mursten (baseret på rødbrændende ler med mangan) – Petersminde Teglværk; biogasbaserede

Brune mursten af typen LESS baseret på rødler. EPD'en dækker sten med manganoxid, f.eks. EW0477L. Produceret ved hjælp af bionaturgas og grøn strøm...

Brune mursten (baseret på rødbrændende ler med mangan) – Petersminde Teglværk; biogasbaserede

Brune, massive mursten baseret på rødler. EPD'en dækker sten med manganoxid, f.eks. EW0477. Produceret ved hjælp af bionaturgas og grøn strøm på Pe...

Gule og sandfarvede "LESS" mursten (baseret på gulbrændende ler med og uden mangan) - Petersminde Teglværk; biogasbaserede

"Gule" og "sandfarvede" mursten af typen LESS baseret på dansk blå- og rødler. EPD'en dækker f.eks. EW0209L, EW0445, EW0448, EW0459, EW0470L, EW047...

Gule og sandfarvede LESS mursten - Vesterled Teglværk; biogasbaserede

Gule og sandfarvede mursten af typen LESS baseret på rød- og blåler. EPD'en dækker både sten med og uden manganoxid, f.eks. EW2115, EW2123, EW2166...

Gule og sandfarvede mursten – Helligsø Teglværk

Gule og sandfarvede mursten af baseret på rød- og blåler. EPD'en dækker både sten med og uden manganoxid, f.eks. EW2134, EW2136 og EW2169. Producer...

Gule og sandfarvede mursten – Vesterled Teglværk

Gule og sandfarvede mursten af baseret på rød- og blåler. EPD'en dækker både sten med og uden manganoxid, f.eks. EW2115, EW2123, EW2166 og EW2173....

Gule og sandfarvede mursten (baseret på gulbrændende ler med og uden mangan) - Petersminde Teglværk; biogasbaserede

"Gule" og "sandfarvede" massive mursten baseret på dansk blå- og rødler. EPD'en dækker f.eks. EW0209, EW0445, EW0448, EW0459, EW0470, EW0479 and EW...

Rose "LESS" mursten (baseret på rød- og gulbrændende ler uden mangan) - Petersminde Teglværk; biogasbaserede

"Rose" mursten af typen LESS baseret på dansk blå- og rødler. EPD'en dækker sten uden manganoxid, f.eks. EW0494L. Produceret ved hjælp af bionaturg...

Rose LESS mursten - Vesterled Teglværk; biogasbaserede

Rose mursten af typen LESS baseret på rød- og blåler. EPD'en dækker sten uden manganoxid, f.eks. EW2124 og EW2331. Produceret ved hjælp af bionatur...

Rose mursten – Vesterled Teglværk

”Rose” mursten af baseret på rød- og blåler. EPD'en dækker sten uden manganoxid, f.eks. EW2124 og EW2331. Produceret ved hjælp af grøn strøm på Ves...

Rose mursten (baseret på rød- og gulbrændende ler uden mangan) - Petersminde Teglværk; biogasbaserede

"Rose", massive mursten baseret på dansk blå- og rødler. EPD'en dækker sten uden manganoxid, f.eks. EW0494. Produceret ved hjælp af bionaturgas og...

Rose og gråbrune mursten – Helligsø Teglværk

”Rose” mursten af baseret på rød- og blåler. EPD'en dækker både sten med og uden manganoxid, f.eks. EW1331, EW2338, EW2344, EW2430 og EW2435. Produ...

Røde "LESS" mursten (baseret på rødbrændende ler uden mangan) - Petersminde Teglværk; biogasbaseret

"Røde" mursten af typen LESS baseret på rødler. EPD'en dækker sten uden manganoxid, f.eks. EW0309L, EW0409L, EW0465L, EW0466L og EW0492. Produceret...

Røde mursten – Helligsø Teglværk

Røde mursten af baseret på rødler. EPD'en dækker sten uden manganoxid, f.eks. EW1201, EW1214, EW2207 og EW2223. Produceret ved hjælp af grøn strøm...

Røde mursten (baseret på rødbrændende ler uden mangan) - Petersminde Teglværk; biogasbaserede

"Røde", massive mursten baseret på rødler. EPD'en dækker sten uden manganoxid, f.eks. EW0309, EW0409, EW0465, EW0466 og EW0492. Produceret ved hjæl...

Røde og brune LESS mursten - Vesterled Teglværk; biogasbaserede

Røde og brune mursten af typen LESS baseret på rødler. EPD'en dækker både sten med og uden manganoxid, f.eks. EW2260, EW2416 og EW2207. Produceret...

Røde og brune mursten – Vesterled Teglværk

Røde og brune mursten af baseret på rødler. EPD'en dækker både sten med og uden manganoxid, f.eks. EW2260, EW2216 og EW2207. Produceret ved hjælp a...

Røde og brunlige mursten – Helligsø Teglværk

Brunlige mursten baseret på rødler. EPD'en dækker sten med manganoxid, f.eks EW2412, EW2413, EW2414 og EW2422 Produceret ved hjælp af grøn strøm på...

Sorte og gråbrune "LESS" mursten (baseret på rød- og gulbrændende ler med mangan) - Petersminde Teglværk; biogasbaserede

Sorte og gråbrune mursten af typen LESS baseret på dansk blå- og rødler. EPD'en dækker sten med manganoxid, f.eks. EW0447, EW0449, EW0450, EW0451L,...

Sorte og gråbrune LESS mursten - Vesterled Teglværk; biogasbaserede

Sorte og gråbrune mursten af typen LESS baseret på rød- og blåler. EPD'en dækker sten med manganoxid. Produceret ved hjælp af bionaturgas og grøn s...

Sorte og gråbrune mursten – Vesterled Teglværk

Sorte og gråbrune mursten af baseret på rød- og blåler. EPD'en dækker sten med manganoxid. Produceret ved hjælp af grøn strøm på Vesterled Teglværk...

Sorte og gråbrune mursten (baseret på rød- og gulbrændende ler med mangan) - Petersminde Teglværk; biogasbaserede

Sorte og gråbrune, massive mursten baseret på dansk blå- og rødler. EPD'en dækker sten med manganoxid, f.eks. EW0447, EW0449, EW0450, EW0451, and E...

Highline 630 AB, 750 AB & 910 AB

Tuftet tæppe til brug som indendørs gulvbeklædning.   EPD'en dækker produkterne: Highline 630 AB Highline 750 AB Highline 910 AB

Highline 630 Ecotrust & Highline 750 Ecotrust

Tuftet tæppe til brug som indendørs gulvbeklædning.   EPD'en dækker produkterne: Highline 630 Ecotrust Highline 750 Ecotrust

Highline 630 WT, Highline 750 WT & Highline 910 WT

Tuftet tæppe til brug som indendørs gulvbeklædning.   EPD'en dækker produkterne: Highline 630 WT Highline 750 WT Highline 910 WT

Highline 80/20 1100-1900 AB

Tuftet tæppe til brug som indendørs gulvbeklædning.   EPD'en dækker produkterne: Highline 80/20 1100 AB, total pilevægt 1100 g/m2. Highline 80/20...

Highline 80/20 1100-1900 WT

Tuftet tæppe til brug som indendørs gulvbeklædning.   EPD'en dækker produkterne: Highline 80/20 1100 WT, total pilevægt 1100 g/m2. Highline 80/20...

Highline 80/20 1400 Ecotrust

Tuftet tæppe til brug som indendørs gulvbeklædning.   EPD'en dækker produkterne: Highline 80/20 1400 Ecotrust, total pilevægt 1400 g/m2.

Highline Carré AB, Loop AB & 1100 AB

Tuftet tæppe til brug som indendørs gulvbeklædning.   EPD'en dækker produkterne: Highline Carré AB Highline Loop AB Highline 1100 AB

UNA Tempo Ecotrust & UNA Tempo stripe Ecotrust

Tuftet tæppe til brug som indendørs gulvbeklædning.   EPD'en dækker produkterne: UNA Tempo Ecotrust UNA Tempo stripe Ecotrust

Facade elementer ETA50

Aluminium façade i ETA50 systemet. Facade elementer med 3-lags glas, 2-lags emalit glas of sandwich paneler Produkterne bruges til facader, der in...

Elverdal Karrusel

De deklarerede produkter er angivet nedenfor Produktnummer og navn: ORG2601BY     Karrusel            piruette lærk og stål ORG2601HY     Karrusel...

Emineral Flyveaske

Denne EPD er et gennemsnit for produktionen af fire flyveaske-produkter: EmiFlyveAske, Biokulflyveaske, EmiFiller og AsfaltFiller. Asken leveres fr...

BIPV modul ERS-0191 (130W)

BIPV-modul, ERS-0191 (130W) erstatter selve taget og består af et solcellepanel uden ramme med en sammenhængende sort overflade, som giver en samme...

Fibertex Nonwovens PP

Fibertex Nonwovens’ geotekstiler er velegnede til terrænanlæg, dræning, hydraulisk arbejde, kystsikring, affaldsdeponier, bassiner, jernbaneanlæg,...

Fibertex Nonwovens rPET

Fibertex Nonwovens’ geotekstiler er velegnede til terrænanlæg, dræning, hydraulisk arbejde, kystsikring, affaldsdeponier, bassiner, jernbaneanlæg,...

Fibertex Nonwovens vPET

Fibertex Nonwovens’ geotekstiler er velegnede til terrænanlæg, dræning, hydraulisk arbejde, kystsikring, affaldsdeponier, bassiner, jernbaneanlæg,...

Fibo Vægpaneler

Fibo vægpanel er et vandtæt beklædningssystem baseret på krydsfinerplader belagt med højtrykslaminat på forsiden og en balancelag på bagsiden. Fibo...

Fischer Screen systems

Screen Systems er fleksible udvendige solafskærmningsløsninger til bygninger. Hovedformålet med Screen Systems er at holde varmen væk fra inderside...

Markiser og markisoletter

Markiser og markisoletter fungerer som fleksible, tilpasningsdygtige solafskærmningsmuligheder for bygninger, primært designet til at skærme strukt...

Mørklægningsgardiner

Mørklægningsgardiner er fleksible indvendige solafskærmningsgardinløsninger til bygninger. Hovedformålet med Mørklægningsgardin Systemer er at hold...

Rullegardin plain System 38 mm tube, Rullegardin plus System 50-95 mm tube

Rullegardin plain System 38 mm tube Rullegardin plus System 50 mm tube Rullegardin plus System motor, 50 mm tube Rullegardin plus System 65 mm top...

Lys systemer

Denne EPD dækker fire specifikke belysningssystemer: Produkt 1: August Produkt 2: Natural History - ReUse Produkt 3: Natural History - Coated/sand...

FRØSLEV ABODO

Frøslev ABODO til vandret eller lodret facadebeklædning i byggeriet eller til terrassebrædder, som et alternativ til hårdttræ.

FRØSLEV Embla® ThermoWood med ikke- hygroskopisk brandimprægnering

Beklædningsbrædder i brandimprægneret ThermoWood fyr som opfylder EN16755 klasse EXT og Euroclass B-s1, d0 eller B-s2, d0. 1 m2 ThermoWood fyr-bekl...

FRØSLEV Embla® ThermoWood®

FRØSLEV Embla® ThermoWood® er termisk modificeret fyr som bruges til udendørs beklædning og terrassebrædder. Den termiske modificering reducerer li...

FRØSLEV Sature

Træprodukt til udendørs facader, balkoner, gangbroer, terrasser o.l. Kan desuden bruges til bærende konstruktioner som f.eks. pergolaer, carporte,...

FRØSLEV ThermoWood ask

ThermoWood ask er termisk modificeret ask som bruges til udendørs beklædning og terrasse- brædder. Den termiske modificering reducerer ligevægtsfug...

FRØSLEV Western Red Cedar

Knastfrie profiler i canadisk cedertræ som bruges til udendørs beklædning og terrassebrædder. 1 m3 høvlet Western Red Cedar (Thuja plicata)

FRØSLEV Western Red Cedar med ikke- hygroskopisk brandimprægnering

Beklædningsbrædder i Western Red Cedar som opfylder EN16755 klasse EXT og Euroclass B-s1, d0 eller B-s2, d0. 1 m2 Western Red Cedar-beklædning med...

Brugte mursten (hele og halve), maskinrenset og håndsorteret

De brugte mursten bruges i nybyggeri og renoveringer. Murstenene anvendes i murstensbyggede vægge, søjler og skillevægge. 1 ton brugte mursten (hel...

Ig-rør Ø400 mm

Betonrør anvendes til afløbssystemer til håndtering af spilde- og regnvand. Derudover bliver betonrør brugt i tilknytning til bygværker, som f.eks....

Ig-rør Ø800 mm

Betonrør anvendes til afløbssystemer til håndtering af spilde- og regnvand. Derudover bliver betonrør brugt i tilknytning til bygværker, som f.eks....

PRIMA-sandfangsbrønd Ø1000 mm

Deklareret produkt er 1 styk betonbrønd. At give adgang til og mulighed for udluftning og ventilation af afløbssystemer. Deklareret enhed er 1 styk...

Termix VMTD MINI fjernvarmeunit

Komplet fjernvarmeunit med indbygget blandekreds, varmeveksler, pumpe, differenstrykregulator, smudsopsamler mm. Enheden anvendes i installationer,...

Termix VMTD MINI OPBL ISO fjernvarmeunit

Komplet fjernvarmeunit med indbygget blandekreds, varmeveksler, pumpe, differenstrykregulator, smudsopsamler mm. Enheden anvendes i installationer,...

Termix VMTD OPBL ISO med ECL fjernvarmeunit

Komplet fjernvarmeunit med indbygget blandekreds, varmeveksler, pumpe, differenstrykregulator, ECL-kontrolpanel, smudsopsamler mm. Enheden anvendes...

Termix VMTD OPBL ISO med RAVK fjernvarmeunit

Komplet fjernvarmeunit med indbygget blandekreds, varmeveksler, pumpe, differenstrykregulator, RAVK-kontrolpanel, smudsopsamler mm. Enheden anvende...

Termix VVX fjernvarmeunit

Komplet fjernvarmeunit med varmeveksler, vandvarmeanlæg, elektronisk temperaturstyring, trykregulering, pumper, sikkerhedsventiler og ekspansionsen...

Termix VVX-I-R-FI fjernvarmeunit

Komplet fjernvarmeunit med varmeveksler, vandvarmeanlæg, elektronisk temperaturstyring, trykregulering, pumper, sikkerhedsventiler og ekspansionsen...

Genbrugsmursten Røde/Gule eller patinerede

Genbrugte mursten som er sorteret efter farve består af både celle og massive mursten.   1 ton mursten sorteret efter farve (løbere eller kopsten)

Blomsterkumme - med eller uden overfladebehandling

Blomsterkummerne er med deres varierende størrelser, materiale og form beregnet til at indgå i det offentlige rum, som udsmykning, som rumdeler, el...

Linjeafvandingsrist

Alle linjeafvandingsriste består af støbejern og er dansk produceret på eget støberi i Borup på Sjælland. På det danske støberi i Borup anvendes ud...

Moai lamper i støbejern - med og uden overfladebehandling

MOAI lampen er oprindelig tegnet til det danske forsvar af Knud Holscher Design. Lampen findes som Pullertlampe i to størrelser, samt som Vej- og P...

Pictoform Blindeledelinjer i støbejern

Ledelinjesystemer - til blinde og svagtseende i det offentlige rum.  Ledelinjeelementerne findes i mange varianter og kan leveres og monteres som f...

Plaza pullertlampe i støbejern - med eller uden overfladebehandling

Plaza serien er tegnet af arkitekt Henning Larsen. Pullertlampen er udført i støbejern og findes i de to højder 550 mm og 900 mm. De indbyggede ref...

Plaza Reflekspullert i støbejern - med og uden overfladebehandling

Plaza serien er tegnet af arkitekt Henning Larsen. Pullerten er udført i støbejern og findes i de to højder 550 og 900 mm.  Pullerten har slidser p...

Plaza Vej- og Parklampe i støbejern - med eller uden overfladebehandling

Plaza serien er tegnet af arkitekt Henning Larsen. Plaza Vej- og Parklampen er udført i støbejern og findes i tre højder. LED indsatsen er opbygget...

GSY BEAM®

GSY BEAM® Produktet kan bruges som delelementer eller som et uafhængigt statisk system, hvor alle dele er lavet af stål. Produktet bruges i vid uds...

GSY® GREEN

GSY® GREEN Produktet kan bruges som delelementer eller som et uafhængigt statisk system, hvor alle dele er lavet af stål. Produktet bruges i vid ud...

Stål til konstruktioner

Konstruktionsstål Produktet kan bruges som delelementer eller som et uafhængigt statisk system, hvor alle dele er lavet af stål. Produktet bruges...

Porebeton blok med densitet 375 kg/m3 og 535 kg/m3

Porebetonbyggesten som anvendes til bagmur, skillevægge, formur og ydervæg. Søgeord: H+H Nordics, H+H Danmark H+H Denmark, H+H Deutschland, hplush,...

TermoblokkenTM, porebetonblok med densitet 375 kg/m3

Termoblokken™ er en sandwichbyggesten som består af 2 vanger af porebeton og en kerne af fenolskumisolering. Termoblokken™ anvendes til isolerende...

Vægelementet®, porebetonelement med densitet 575 kg/m3

Porebetonelementer som anvendes til bagmur og skillevægge.   Søgeord: H+H Nordics, H+H Danmark H+H Denmark, H+H Deutschland, hplush, h plus h, h&am...

Bruse- og kararmaturer

Brusearmaturer og kararmaturer består hovedsageligt af et metalhus, der i de fleste tilfælde er lavet af messing, en plastventil med keramiske skiv...

Bruseslanger

Bruseslanger består i det væsentlige af en plastikslange og metalkoblinger af messing eller rustfrit stål. Hvis forbindelsesdelene er af messing, e...

Hovedbrusere

Hovedbrusere består hovedsageligt af et hus af plast eller metal og en stråleskive samt flere monteringsdele af forskellige materialer. Bruseoverfl...

Håndbrusere

Håndbrusere består hovedsageligt af et hus af plast eller metal og en stråleskive samt flere monteringsdele af forskellige materialer. Bruseoverfla...

Håndvaskarmaturer

Håndvaskarmaturer består hovedsageligt af et metalhus, der i de fleste tilfælde er lavet af messing, en plastventil med keramiske skiver og flere m...

Indbygningsdele

Basissæt består hovedsageligt af messingmaterialer og flere monteringsdele af forskellige materialer.   For brug og anvendelse af produktet gælder...

Køkkenarmaturer

Køkkenarmaturer består hovedsageligt af et metalhus i de fleste tilfælde lavet af messing, en plastventil med keramiske skiver og flere monteringsd...

Showerpipes

En showerpipe er en kombination af en bruseventil, en bruseslange og/eller rørtilslutning og en hovedbruser og/eller håndbruser.   Showerpipes best...

Termostater

Termostater består hovedsageligt af et metalhus, som i de fleste tilfælde er fremstillet af messing, en afspærringsventil med plastmaterialer og ke...

Genbrugsklinker til belægning

Genbrugsteglklinker anvendes til en lang række formål, rangerede fra industriarealer med tung trafik og til have- og gademiljøer.   1 ton

Altaner og altangange i Ultra højstyrke beton

Altaner og altangange i ultra højstyrke beton – typisk slanke elementer med lang levetid og lav belastning af bygningen. Altanerne anvendes både ti...

Huntonit ferdigmalte tak og veggplater

Trefiber plater for innvendig kledning av vegger og tak.   1 m2 malt bygningsplate med 11 mm tykkelse installert med en referanselevetid på 60 år o...

Huntonit Sutak

Huntonit undertagsplade er en 3,2mm træfiberplade med en vandafvisende overflade. Huntonit undertag kan anvendes til alle tagdækninger så som tegl,...

TTE®-MultiDrainPLUS

TTE®-MultiDrainPLUS er et massivt genbrugsplast-element, der er forbundet til et økologisk konstruktionskoncept for uforseglede trafikområder og fo...

Castleplank®, Chevron, Whalebone

HØRNING Castleplank® er et ekstraordinært stærkt, lamelopbygget specialgulv fremstillet af nøje udvalgte materialer. Castleplank leveres i ask, Dou...

Mønster trægulv

Stav og mønsterparket DK Stav og mønsterparket EU Whalebone Chevron Solid Line Højkantsparket Klodsegulv Mosaikparket 1 m2 gulv

Lette stålprofiler

Lette stålprofiler. Profilerne af stål anvendes primært til montering af pladematerialer ved konstruktion af indvendige eller udvendige vægge og lo...

Profil Line designdør

Ikast Design Doors tilbyder moderne, indvendige døre, der er designet til at give en individuel stil til moderne boliger. Døren er lavet med en sol...

Akustikpanel

Akustiske træpaneler fra I-Wood Denmark er skabt af håndværkere til håndværkere med intelligente løsninger fra design og produktion til montering....

J. A. Plast Taggennemføringer

J. A. Plast taggennemføringer anvendes til at føre rør og kabler til fx solcelleelementer sikkert gennem taget.

J. A. Plast Taghætter

J. A. Plast taghætter anvendes som afslutning på gennemføringen af et ventilation- og udluftningssystem gennem tagkonstruktionen.

Fermacell fibergips

fermacell® fibergips   Fermacell® fibergipser en homogen og fiberforstærket gipsbundet plade, der består af ca. 80% gips og ca. 20% papirfibre. Pla...

Fermacell fibergips gulvelement

Fermacell® fibergips Gulvelement   fermacell® fibergips Gulvelement, består af to sammenlimede fermacell Fibergips plader på 10 mm eller 12,5 mm ....

Massivt parketgulv

Produktet er et massivt hårdttræs parketgulv, der er klar til installation i henhold til Junckers lægningsinstruktioner. Alle deklarerede varianter...

Massivt plankegulv

Produktet er et massivt plankegulv, der er klar til installation i overensstemmelse med Junckers lægningsinstruktioner. Gulvet er beregnet til ind...

KKh 100/400, KKh 20/80/475 & KKh 35/65/500 tør Hydraulisk kalk

Mørteltypen er en receptmørtel, som er karakteriseret ved at den fremstilles ud fra et fast blandingsforhold mellem bestemte komponenter.   Mørtelt...

Keflico Design Panels Birch

Træpanelerne kan bruges som indendørs akustiske paneler eller væg/loftpaneler. 1 m2 panels (for indoor use)

Keflico Design Panels Pine

Træpanelerne kan bruges som akustiske paneler eller væg/loftpaneler. 1 m2

Classic Board

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge og lofter.

Clima Board

1 m2 plade. Produktet anvendes til vindspærre i konstruktion af ydervægge.

Lette stålprofiler med skum

Lette stålprofiler med skum. Profilerne anvendes til montering af pladematerialer ved konstruktion af indvendige vægge og lofter.

Light Board

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge og lofter.

Secura Board

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge og lofter.

Solid Board

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge og lofter.

Solid Wet Board

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge i vådrum.

Ultra Board

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge og lofter.

Knauf Danoline Cleaneo Danotile

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge og lofter. Produktet monteres direkte på væg eller loft med skruer, eller monter...

Knauf Danoline Cleaneo Designpanel og Tectopanel

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge og lofter. Produktet monteres direkte på væg eller loft med skruer. Overflade-fi...

Perforeret Knauf Danoline Cleaneo Markant, Contur, Linear og Danopanel

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge og lofter. Produktet monteres direkte på væg eller loft med skruer, eller monter...

Perforeret Knauf Danoline Cleaneo Plaza, Belgravia, Visona, Danoloft og Amfipanel

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge og lofter. Produktet monteres direkte på væg eller loft med skruer, eller monter...

Uperforeret Knauf Danoline Cleaneo Markant, Contur, Linear og Danopanel

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge og lofter. Produktet monteres direkte på væg eller loft med skruer, eller monter...

Uperforeret Knauf Danoline Cleaneo Plaza, Belgravia, Visona og Amfipanel

1 m2 plade. Produktet anvendes til indendørs konstruktion af vægge og lofter. Produktet monteres direkte på væg eller loft med skruer, eller monter...

Knudsen Kilen Opklodsningsprodukter: Kiler i HDPE

Produkterne er særligt brugt til opklodsning af strøgulve i bygninger. Produkterne bruges også til f.eks. højdejustering og nivellering af døre, vi...

Knudsen Kilen Opklodsningsprodukter: Kiler i LDPE

Produkterne er særligt brugt til opklodsning af strøgulve i bygninger. Produkterne bruges også til f.eks. højdejustering og nivellering af døre, vi...

Knudsen Kilen Opklodsningsprodukter: Kombi sål i PS

Produkterne er særligt brugt til opklodsning af strøgulve i bygninger. Produkterne bruges også til f.eks. højdejustering og nivellering af døre, vi...

Knudsen Kilen Opklodsningsprodukter: Lyddæmper Light, Regupol Resist

Produkterne er særligt brugt til opklodsning af strøgulve i bygninger. Produkterne bruges også til f.eks. højdejustering og nivellering af døre, vi...

Knudsen Kilen Opklodsningsprodukter: Lyddæmper, Regupol

Produkterne er særligt brugt til opklodsning af strøgulve i bygninger. Produkterne bruges også til f.eks. højdejustering og nivellering af døre, vi...

Bygningsinventar

Kolons produkter rangerer fra skuffer og skabe til køkkenøer, og inventar til kemi og fysik-lokaler. Denne EPD deklarerer fire produkt-typer der er...

Colosseum Nordic og Pantheon Nordic facadetegl

Facadetegl af brændt ler (Colosseum Nordic og Pantheon Nordic) i 7 forskellige farver

Elementfugemørtel

Produkterne, der er ekspanderende, anvendes til sammenstøbning og understøbning af betonelementer, hvor de indgår som en del af den bærende konstru...

Elementlim

Produkterne anvendes til sammenlimning af letbetonelementer. De er Portlandcement-baserede, og nogle er polymermodificeret. Produkterne anvendes en...

Injektionscement

Produkterne anvendes til injektion af kabelrør for forspændingskabler og til injektion af revner og mindre hulrum i betonkonstruktioner. Produktern...

Understøbningsmørtel/Flydemørtel/Sprøjtebeton/Brøndmørtel

Understøbningsmørtel: Produkterne, der er ekspanderende, anvendes til understøbning af betonelementer. Produktet blandes til en plastisk/jordfugtig...

Spaandex Melapan spånplade

Spaandex Melapan spånplade af typen P1, 8-40 mm og Spaandex Melapan spånplade af typen P2, 8-40 mm. Melaminbelagte spånplader, er til forskellige i...

Spaandex spånplader

Spaandex spånplader, type P1 8-40 mm, P2 8-40 mm, P4 25 mm og P6 22 mm. Spånplader af typen P1 og P2 er til forskellige indvendige løsninger. P4 er...

Boracol 10_3Bd og Boracol 15

Træbeskyttelse mod trænedbrydende svampe (herunder ægte hussvamp) og -insekter i indendørs/overdækkede trækonstruktioner ved pensling eller imprægn...

Tekstiler i 100% Uld

Kvadrat producerer moderne kvalitetstekstiler til brug i betræk og gardiner. De deklarerede produkter er: 100% Uld - Huddersfield, UK 1 kg vævet te...

Tekstiler i genanvendt Polyester

Kvadrat producerer moderne kvalitetstekstiler til brug i betræk og gardiner. De deklarerede produkter er: 100% genanvendt Polyester – Winterswijk,...

Tekstiler i ny uld, genanvendt uld, og nylon

Kvadrat producerer moderne kvalitetstekstiler til brug i betræk og gardiner. De deklarerede produkter er: 45% ny uld, 45% genanvendt uld, 10% nylon...

Tekstiler i ny uld, nylon og polyester

Kvadrat producerer moderne kvalitetstekstiler til brug i betræk og gardiner. De deklarerede produkter er: 37% ny uld worsted/uld, 3% nylon, 60% pol...

Tekstiler i ny uld, polyester, viskose, hør og nylon

Kvadrat producerer moderne kvalitetstekstiler til brug i betræk og gardiner. De deklarerede produkter er: 31% ny uld, 31% polyester, 19% viskose, 1...

Tekstiler i ny uld, viskose, hør og nylon

Kvadrat producerer moderne kvalitetstekstiler til brug i betræk og gardiner. De deklarerede produkter er: 60% ny uld, 20% viskose, 10% hør and 10%...

Tekstiler i Polyester & Polyester FR

Kvadrat producerer moderne kvalitetstekstiler til brug i betræk og gardiner. De deklarerede produkter er: 100% Polyester & Polyester FR – Busto...

Tekstiler i Trevira CS stof (Polyester FR)

Kvadrat producerer moderne kvalitetstekstiler til brug i betræk og gardiner. De deklarerede produkter er:   100% Trevira CS stof (Polyester FR) – W...

Tekstiler i uld og nylon

Kvadrat producerer moderne kvalitetstekstiler til brug i betræk og gardiner. De deklarerede produkter er: 90% uld 10% nylon – Huddersfield, UK 90%...

Tekstiler i Uld og viskose

Kvadrat producerer moderne kvalitetstekstiler til brug i betræk og gardiner. De deklarerede produkter er:   70% uld and 30% viskose - Lillehammer,...

Textile Board

Tekstilplade er et materiale med høj densitet fremstillet af udtjente tekstiler og cut-off fra Kvadrat. De eneste bestanddele af pladen er bomuld e...

Textile Felt

Det genbrugte efterproduktionsmateriale, der bruges til at fremstille tekstilfilt, omfatter affald fra Kvadrats egen produktion kombineret med en b...

Textile Felt FR

Textile Felt FR er et akustisk materiale til vægge og lofter. 1m2

Textile Tabletop Textile Tabletop+

Tekstil Tabletop og Tabletop+ er et højkvalitets konstrueret cirkulært materiale fremstillet af upcyclede udtjente tekstiler. Den er designet til a...

Lacuna foldedør til facade, 2-lags glas

Lacuna foldedør til facaden i termobehandlet bøg indeholdende flere foldesektioner med 2 eller 3-lags rude. Denne EPD gælder foldedøre med 2 lags r...

Lacuna foldedør til facade, 3-lags glas

Lacuna foldedør til facaden i termobehandlet bøg indeholdende flere foldesektioner med 2 eller 3-lags rude. Denne EPD gælder foldedøre med 3 lags r...

Lafuco glasvæg med dør

EPD dækker indvendige glasvægge, herunder en dør, der bruges som rumadskillelse inde i bygninger.

Træfacadeelementer til anvendelse i bebyggelse

Facadeelementer til bebyggelse. Kan både anvendes som facade med vinduer og døre eller uden. Efter installering isættes vinduer og døre samt facade...

Limtræ til konstruktion af gran

1 m3 limtræ i forskellige dimensioner.   Produktet anvendes til konstruktiontræ i forskellige typer bygninger og er ofte bærende. Produkterne er ik...

Standardvinduer (Indadgående/udadgående) og Ventilationsvinduer

Der monteres vinduer i bygningers vægge for at sikre naturligt lys ind i bygningen. Ventilationsvinduer, der har til formål at skabe bedre ventilat...

Terassedøre og skydedøre

Der monteres vinduer i bygningers vægge for at sikre naturligt lys ind i bygningen. Ventilationsvinduer, der har til formål at skabe bedre ventilat...

MicroShade®

MicroShade® er en ny grøn teknologi, der løser udfordringerne ved solafskærmning med et lavt CO2-fodaftryk, samtidig med at det sikrer folks velvær...

Præfabrikerede sandwichelementer med blød isolering

Til brug som facadeskærm  og bærende konstruktion i byggerier. 1 m² sandwichelement (Bagmur af beton, blød isolering og forplade af beton) med 10%...

Præfabrikerede sandwichelementer med hård isolering

Til brug som facadeskærm  og bærende konstruktion i byggerier. 1 m² sandwichelement (Bagmur af beton, hård isolering og forplade af beton) med 10%...

Præfabrikeret Betonvægelement

Som konstruktiv væg i byggeri. 1 m² massiv præfabrikeret betonvæg med 5% udsparinger.

Kalktilpasset vådmørtel 5,1%

Mørteltypen er en receptmørtel, som er karakteriseret ved at den fremstilles ud fra et fast blandingsforhold mellem bestemte komponenter.   Mørtelt...

Kalktilpasset vådmørtel 6,6%

Mørteltypen er en receptmørtel, som er karakteriseret ved at den fremstilles ud fra et fast blandingsforhold mellem bestemte komponenter.   Mørtelt...

CONTRAST FREESTYLE™

De deklareret produkter er fire basistyper af CONTRAST FREESTYLE™ ståltyper: • CF Corten stål • CF Mild stål  • CF HDG stål • CF Coated stål Måle...

6600 cemplan 6700 cemplan x-plan easyplan 6850 cemplaster 6990 betodeck 6870 fibreplaster 6998 betomix quick 6975 betomix flow

6600 cemplan: Cementbaseret, plastforstærket gulvafretningsmasse til planspartling af undergulv. 6700 cemplan: Cementbaseret, plastforstærket gulva...

z-fix excellent 3110 unifix 3130 superfix 3230 superrapidfix 3250 gigafix floor

z-fix excellent: Cementbaseret, plastforstærket, ekstra let og smidig, hvid fliseklæb til gulv og væg, inde, i våde og tørre rum. 3110 excellent: C...

Vandbremse

Mosbaeks vandbremser giver beskyttelse og sikker drift af kloaksystemet. Uhygiejniske og sundhedsfarlige overløb bliver færre og systemet tilpasses...

Bundplader og lysninger ved vinduer Vægplader Rørskjulere

Produktet anvendes til at inddække vinduer, eller at dække vægge og rør. Produkterne er kendt for deres clip-on system der sikrer hurtig opsætning...

Njord Terra Kuppelhus

Njord Terra Kuppelhus et drivhuslignende byggesystem. Kuppelhuset er særlig velegnet til offentlige byrum, legepladser, sygehuse, fællesskaber elle...

Dansk styrkesorteret konstruktionstræ af nåletræ

Dansk styrkesorteret konstruktionstræ af nåletræ til anvendelse i forskellige dele af konstruktionen i byggerier. Konstruktionstræ fås enten utørre...

Specialfremstillede træpaller

Specialfremstillede træpaller til nationale og internationale formål indenfor transport og logistik. Pallerne produceres på specialmål efter kunden...

NovAx ACN 710/330

Novencos aksiale blæsere er designet til forskellige applikationer inden for land-, marine- og offshoreventilationssystemer. Anvendelsesområder omf...

ZerAx AZL 710/350

Novencos aksiale blæsere er designet til forskellige applikationer inden for land-, marine- og offshoreventilationssystemer. Anvendelsesområder omf...

Høvlede konstruktionstræsprodukter i fyr og gran

Produktet anvendes som konstruktionstræ i forskellige typer af konstruktioner og i en række forskellige funktioner som for eksempel spær, bjælker,...

Brønd med manifold

Brøndene er beholdere til spildevand/andre væsker. 1 ton brønd med manifold

Gitterriste

PcP gitterriste består af bærestave, som ligger i spændets retning, samt fyldestave, som ligger på tværs af bærestavene. Fyldestave, hvis højde er...

Hulpladeriste

PcP-riste hjælper i de mest almindelige anvendelser til at holde arbejdere og besøgende i et anlæg sikkert, hvilket giver en stabil gulvbase og træ...

Teglprodukter: D-sten, Kolumba og Cover

Lerprodukterne D-mursten og Kolumba bruges i ubeskyttet murværk, og produktet Cover anvendes til tagdækning, udvendig vægbeklædning eller indvendig...

Teglprodukter: Kolumba og Cover; Biogasbaserede

Lerprodukterne Kolumba bruges i ubeskyttet murværk, og produktet Cover anvendes til tagdækning, udvendig vægbeklædning eller indvendig vægbeklædnin...

Fire bromembraner: Bundmembran SBS + PF4500 Svejsebundmembran og Topmembran SBS + PF4600 SBS Svejsetopmembran

EPD’en dækker over to bitumen tagpapvarianter, der er beregnet til fugtisolering af parkeringsdæk og broer (herefter benævnt som bromembran). 1 m2...

PTM BituFlex (overpap) og PTM DuraFlex Kombi (underpap)

EPD’en dækker to produktsystemer, der er beregnet til tagdækning. To systemer af PTM 2-lags tagpapdækning: System 1: PTM BituFlex (overpap) &...

Plast Tagrende System

Plast tagrende systemet er produceret af genanvendelig blyfri hård polyvinylklorid og indeholder ingen form for blødgørere. Plast korroderer eller...

Stål Plus og Sort Stål Tagrende System

Stål Plus og Sort Stål Tagrenden er produceret i 0,7 mm kvalitetsstål. Tagrendens overflade er belagt med en kombination af zink, aluminium og magn...

Dyrup’s akryl grunder og mellemmaling

Dyrup's Kombi Grunder og Akryl Mellemmaling 275 er en type akrylmaling, der generelt består af pigmenter, bindemidler, fyldstoffer & tilsætning...

Dyrup's akryl loftmaling: Dyrup Refleksfri Loftmaling 01

Dette produkt er en type akrylmaling, som generelt består af pigmenter, bindemidler, fyldstoffer & tilsætningsstoffer samt et fortyndingsmiddel...

Dyrup's akryl træmaling

Disse produkter er en type akrylmaling til træoverflader, som generelt er sammensat af pigmenter, bindemidler, fyldstoffer og tilsætningsstoffer sa...

Dyrup's akryl vægmaling

Disse produkter er en type akrylmaling til belægning af indendørs vægge, som generelt er sammensat af pigmenter, bindemidler, fyldstoffer og tilsæt...

Progold akryl Mikrodisperser and Mikrodisperser Ekstra

Progold Mikrodisperser og Mikrodisperser Ekstra er en type akryl disperger, som generelt består af et opløsningsmiddel og bindemiddel.   Funktionen...

Sigma akryl Facademaling: Facade Topcoat Semi-Matt

Sigma's Façade Topcoat Semi-Matt er en type akrylmaling, som generelt består af pigmenter, bindemidler, fyldstoffer & tilsætningsstoffer samt e...

Sigma akryl vægmaling

Disse produkter er en type akrylmaling til belægning af indendørs vægge, som generelt er sammensat af pigmenter, bindemidler, fyldstoffer og tilsæt...

Produkt #1: Pro Svum 05 Produkt #2: Pro Rep R4 Produkt #3: Pro Universalmørtel Produkt #4: Pro Grout K1 Produkt #5: Pro Elementmørtel 45

Produkt #1: Pro Svum 05 anvendes som svummemørtel, tyndpuds, reparationsmørtel, overfladebeskyttelse, porefylder samt til vandtætning og korrosions...

Gule mursten – Vindø Teglværk; biogasbaserede

Mursten bruges til at bygge vægge, søjler og skillevægge. 1 ton “gule” mursten produceret ved hjælp af certificeret biogas (“bionaturgas”).

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 301 (RT150 ULT BS, RT151 ULT BS, RT152 ULT BS, RT161 ULT BS & RT164 ULT BS)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT150 ULT BS, RT151 ULT BS, RT152 ULT BS, RT161 ULT BS & RT164 ULT BS. Prod...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 305 (RT522 DK-NF BS, RT546 DK-NF BS, RT548 DK-NF BS, RT551 DK-NF BS, RT556 DK-NF BS & RT520 DK-NF BS)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT522 DK-NF BS, RT546 DK-NF BS, RT548 DK-NF BS, RT551 DK-NF BS, RT556 DK-NF BS...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 306 (RT551 DK-FF BS, RT553 DK-FF BS, RT554 DK-FF BS, RT556 DK-FF BS, RT562 DK-FF BS & RT563 DK-FF BS)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT551 DK-FF BS, RT553 DK-FF BS, RT554 DK-FF BS, RT556 DK-FF BS, RT562 DK-FF BS...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 308 (RT534 DK-NF BS, RT539 DK-NF BS, RT542 DK-NF BS, RT553 DK-NF BS, RT554 DK-NF BS & RT557 DK-NF BS)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT534 DK-NF BS, RT539 DK-NF BS, RT542 DK-NF BS, RT553 DK-NF BS, RT554 DK-NF BS...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 309 (RT510 DK-NF BS, RT515 DK-NF BS & RT550 DK-NF BS)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT510 DK-NF BS, RT515 DK-NF BS & RT550 DK-NF BS. Produkterne bruges hovedsa...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 310 (RT307 DE-NF BS, RT307 DE-RF BS, RT406 DE-RF BS)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT307 DE-NF BS, RT307 DE-RF BS, RT406 DE-RF BS. Produkterne bruges hovedsagelig...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 311 (RT307 DK-17 BS, RT390 DK-NF BS, RT392 DK-NF BS)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT307 DK-17 BS, RT390 DK-NF BS, RT392 DK-NF BS. Produkterne bruges hovedsagelig...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 401 (RT201 DK-NF MS-C, RT202 DK-NF MS-C, RT205 DK-NF MS-C, RT208 DK-NF MS-C & 220 DK-NF MS-C)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT201 DK-NF MS-C, RT202 DK-NF MS-C, RT205 DK-NF MS-C, RT208 DK-NF MS-C & 22...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 402 (RT207 DK-NF BS, RT210 DK-NF BS, RT215 DK-NF BS, RT485 DK-NF BS, RT486 DK-NF BS & RT488 DK-NF BS)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT207 DK-NF BS, RT210 DK-NF BS, RT215 DK-NF BS, RT485 DK-NF BS, RT486 DK-NF BS...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 404 (RT207 UK-NF BS, RT215 UK-NF BS, RT307 UK-NF BS, RT426 UK-NF BS & RT434 UK-NF BS)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT207 UK-NF BS, RT215 UK-NF BS, RT307 UK-NF BS, RT426 UK-NF BS & RT434 UK-N...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 405 (RT720 DK-17 MS-3H, RT720 DK-NF MS-3H, RT730 DK-NF MS-C, RT915 DK-NF BS & RT916 DK-NF BS)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT720 DK-17 MS-3H, RT720 DK-NF MS-3H, RT730 DK-NF MS-C, RT915 DK-NF BS & RT...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 501 (RT103 DK-NF BS, RT209 DK-NF BS, RT495 DK-NF BS & RT497 DK-NF BS)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT103 DK-NF BS, RT209 DK-NF BS, RT495 DK-NF BS & RT497 DK-NF BS. Produktern...

Randers Tegl – Mursten - EPD Group 502 (RT418 DK-NF BS, RT438 DK-NF BS, RT475 DK-NF BS, RT601 DK-NF MS-C, RT602 DK-NF MS-C & RT603 DK-NF MS-C)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT418 DK-NF BS, RT438 DK-NF BS, RT475 DK-NF BS, RT601 DK-NF MS-C, RT602 DK-NF M...

Randers Tegl – Tagsten - EPD Group 201 (RT801 NF, RT804 S-Format & RT819 S-Format)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT801 NF, RT804 S-Format & RT819 S-Format. Produkterne bruges som tagmateri...

Randers Tegl – Tagsten - EPD Group 202 (RT823 + RT824 Scandinavia, RT825 Lille Hillerød & RT826 Hillerød)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT823 + RT824 Scandinavia, RT825 Lille Hillerød & RT826 Hillerød. Produkter...

Randers Tegl – Tagsten - EPD Group 203 (RT806 + RT807 + RT810 + RT811 + RT820 + RT821 + RT822 & RT840 Lille Dansk)

Denne EPD indeholder specifikke resultatsæt for følgende produkter: RT806 + RT807 + RT810 + RT811 + RT820 + RT821 + RT822 & RT840 Lille Dansk....

Rose mursten – Vindø Teglværk; biogasbaserede

Mursten bruges til at bygge vægge, søjler og skillevægge. 1 ton “rose” mursten produceret ved hjælp af certificeret biogas (“bionaturgas”).

Røde mursten – Vindø Teglværk; biogasbaserede

Mursten bruges til at bygge vægge, søjler og skillevægge. 1 ton “røde” mursten produceret ved hjælp af certificeret biogas (“bionaturgas”).

Rationel AURA - Topstyret vindue

Rationel AURA topstyrede trævinduer er udadgående. Rationel AURA-vinduerne består af massivt træ fra den inderste struktur til den yderste. De er f...

Rationel AURAPLUS / Rationel FORMAPLUS topstyrede vinduer er traditionelle karm-ramme vinduer i træ/alu med 3-lags rude.

Rationel topstyrede vinduer fås som Rationel AURAPLUS eller som Rationel FORMAPLUS.   Rationel AURAPLUS er funtionelt design og kendetegnet ved enk...

Rationel FORMA - Topstyret vindue

Rationel FORMA topstyrede trævinduer er udadgående. Rationel FORMA-vinduerne består af massivt træ fra den inderste konstruktion til den yderste. R...

RECYCON betonelement med 100% genanvendt tilslag

Støbte betonelementer af varierende form med 100% genanvendt materiale som tilslag. C20/25, C25/30 Fire produktvarianter. Produkt 1: Betonelementer...

REXCON ReBLOCK

REXCONs ReBLOCK er designet til at konstruere mindre eller større montagekonstruktioner, som omfatter beboelsesbygninger. En bygning lavet af ReBLO...

RHEINZINK prePATINA blaugrau og schiefergrau

Anvendelse: Titanium zinkplader, strimler og profiler til tagdækning og facadebeklædning i henhold til Selvbærende metalplade til tagdækning, udve...

RHEINZINK-CLASSIC walzblank

Anvendelse: Titanium zinkplader, strimler og profiler til tagdækning og facadebeklædning i henhold til Selvbærende metalplade til tagdækning, udve...

Ribaplan 18

EPS-beton  produceret af Ribaplan, er et letvægts- og isolerende materiale, der anvendes som undergulv til gulvsystemer. Det fremstilles ved at kom...

Ribaplan 23

EPS-beton  produceret af Ribaplan, er et letvægts- og isolerende materiale, der anvendes som undergulv til gulvsystemer. Det fremstilles ved at kom...

Ribaplan 28

EPS-beton  produceret af Ribaplan, er et letvægts- og isolerende materiale, der anvendes som undergulv til gulvsystemer. Det fremstilles ved at kom...

Ribaplan 33

EPS-beton  produceret af Ribaplan, er et letvægts- og isolerende materiale, der anvendes som undergulv til gulvsystemer. Det fremstilles ved at kom...