Ekstra aggressiv 40 MPa beton med LAVALKALI SULFATBESTANDIG cement, 42,5 N – SR5 (EA)

Deklareret produkt er 1m3 fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse XD2, XD3, XS3, XF4 og XA3. Dette svarer til beton udsat for ekstra aggressiv miljøpåvirkning som defineret i DS/EN 206 DK NA.

Yderligere information om produktet: Ekstra aggressiv 40 MPa beton med LAVALKALI SULFATBESTANDIG cement, 42,5 N – SR5 (EA).

Fabriksbeton i eksponeringsklasserne XD2, XD3, XS3, XF4 og XA3 anvendes til: Beton udsat for langvarig kontakt med vand og chlorid, fx svømmebassiner (XD2). Beton udsat for vandsprøjt, der indeholder chlorid, eller udsættes for tøsaltning (XD3). Beton udsat for vandsprøjt fra havvand (XS3). Beton udsat for vand, frost og chlorid (XF4), samt beton udsat for jord og grundvand med stærkt aggressivt kemisk miljø (XA3). Informative eksempler kan ses i DS/EN 206 DK NA.

Kategori(er): Beton

Download EPD

Udstedelsedato:
2021
Gyldighed
2026
Deklareret/Funktionel enhed:
1 m3
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
1