Passiv C20/25 beton med Rapid cement

Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse X0 og XC1. Dette svarer til beton udsat for passiv miljøpåvirkning som defineret i DS/EN 206 DK NA.

Beton indendørs ved meget lav og lav luftfugtighed i opvarmede rum (X0), samt beton indendørs ved meget lav og lav luftfugtighed i uopvarmede rum eller til jorddækkede betonfundamenter og terrændæk permanent i jord uden strømmende vand (XC1). Informative eksempler kan ses i DS/EN 206 DK NA.

Kategori(er): Beton

Download EPD

Udstedelsedato:
2022
Gyldighed
2027
Deklareret/Funktionel enhed:
1 m3
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
1