Passiv 25 MPa beton med RAPID cement

Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse X0 og XC1. Dette svarer til beton udsat for passiv miljøpåvirkning som defineret i DS/EN 206 DK NA.

Fabriksbeton i eksponeringsklasserne X0 og XC1 anvendes til: Beton indendørs ved meget lav og lav luftfugtighed i opvarmede rum (X0), samt beton indendørs ved meget lav og lav luftfugtighed i uopvarmede rum eller til jorddækkede betonfundamenter og terrændæk permanent i jord uden strømmende vand (XC1). Informative eksempler kan ses i DS/EN 206 DK NA.

EPD'en er udviklet vha. Dansk Beton EPD værktøj

Kategori(er): Beton

Download EPD

Udstedelsedato:
2021
Gyldighed
2026
Deklareret/Funktionel enhed:
1 m³