Aggressiv C35/45 beton med RAPID cement

Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse XD1, XS1, XS2, XF2, XF3 og XA2. Dette svarer til beton udsat for aggressiv miljøpåvirkning som defineret i DS/EN 206 DK NA.

Beton udsat for luftbåren chlorid fra tøsalt, begrænset tøsaltning eller som er i umiddelbar nærhed af arealer, der tøsaltes (XD1), beton udsat for luftbåren salt fra havvand (XS1), beton udsat for permanent kontakt med havvand (XS2), vertikale betonoverflader udsat for frost og luftbåren chlorid fra tøsalt eller havvand (XF2), horisontale betonoverflader udsat for regn og frost (XF3), samt beton udsat for jord og grundvand med moderat aggressivt kemisk miljø som defineret i DS/EN 206 (XA2). Informative eksempler kan ses i DS/EN 206 DK NA.

Kategori(er): Beton

Download EPD

Udstedelsedato:
2022
Gyldighed
2027
Deklareret/Funktionel enhed:
1 m3
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
1