IBF Tagsten

Deklareret produkt er 1 m² betontagsten.

Yderligere information om produktet:

IBF betontagsten er fremstillet i gennemfarvet beton ved valse- og formpresning i en fuldautomatisk produktionsproces under løbende kvalitetskontrol i henhold til DS/EN 490 og DS/EN 491.

EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra to produktionssteder.

Betontagsten anvendes til oplægning på tage med hældning.

IBF tagstenene oplægges med lægteafstand fra 310 mm til 370 mm, og facadebeklædning opsættes med lægteafstand 195 mm. Der er i denne EPD taget udgangspunkt i lægteafstand 340 mm. Ved oplægning med anden lægteafstand anvendes omregningsfaktorer præsenteret i EPD'en.

Kategori(er): Beton, Tagmaterialer

Download EPD

Udstedelsedato:
2022
Gyldighed
2027
Deklareret/Funktionel enhed:
1 m2
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
1