Klager

EPD Danmark modtager eventuelle klager via vores mail epd-dk@teknologisk.dk.


Klager skal indsendes med følgende oplysninger:

Titel

”Klage til EPD Danmark vedr. [klage-type fra listen herunder]”

Klagens type:

  • EPD indhold
  • EPD DK's officielle udmeldinger og dokumenter
  • EPD DK procedurer og faktura
  • Verifikatorer
  • Andet

Alle klager skal indeholde en omhyggelig beskrivelse af klagens indhold med konkrete eksempler.

Nogle klager skal indeholde specifikke elementer:

Klage over EPD Indhold
EPD nummer
Beskrivelse af type (metodefejl, kosmetisk/opstilling, falsk påstand etc.)
Beskrivelse af, hvordan dette bryder med relevante standarder

Officielle Dokumenter (Konsulentkit, TK-referater, GPI, hjemmeside mm.)
Reference til dokument, afsnit eller sidetal
Evt. reference til brud på relevante standarder


En klage vil blive behandlet jf. vores interne procedurer, hvor den vil blive behandlet af en af vores faglige eksperter. Hvis det er relevant, indhentes oplysninger fra verifikator, LCA udøver og EPD-ejer. EPD Danmark står ikke til ansvar for EPD’ernes indhold, men betragter det som en del af programoperatørens opgaver at videreformidle og følge op på eventuelle klager på korrekt vis. Såfremt en EPD ejer ikke følger EPD Danmarks henstilling omkring korrektion af fejlen indenfor aftalt tidsramme kan EPD’en tilbagetrækkes af EPD Danmark.

Der tages kun højde for brud med på udgivelsestidspunktet gældende regler. Nye retningslinjer indføres ikke med tilbagevirkende kraft.

EPD’er publiceret af EPD Danmark er baseret på det materiale, som EPD Danmark modtager fra både virksomhederne og dennes konsulenter, herunder den af virksomheden udpegede verifikator. EPD Danmark kan ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler udvist af virksomheden eller dennes konsulenter, herunder verifikator.