Contiga A/S

Hjemmeside: https://www.contiga.dk/

EPDs

Forspændt huldæk 220 mm (HD220-12 og HD220-24T)

Bærende forspændt huldækelement til etageadskillelse, tagkonstruktioner og lign. Huldækelement i h.t. DS/EN 1168+A3:2011

Vægelement, 180 mm

Bærende eller ikke bærende massive vægelementer uden facadefunktion. Kan tillige fungere som søjler og bjælker.  Vægelement i h.t. DS/EN 14992 +A1:2012. 18,9 % udsparinger