Contiga A/S

Hjemmeside: https://www.contiga.dk/

EPDs

Forspændt huldæk 220 mm (HD220-12 og HD220-24T)

Bærende forspændt huldækelement til etageadskillelse, tagkonstruktioner og lign. Huldækelement i h.t. DS/EN 1168+A3:2011

Letbetonelement, 165 mm

Letbetonelement i h.t. DS/EN 1520:2011 Bærende eller ikke bærende letbetonelementer til skillevægge og bagmure. 1 m² letbetonelement med 11,5 % udsparinger

Sandwichelement, 525 mm

Vægelement i h.t. DS/EN 14992 +A1:2012 Bærende eller ikke bærende sandwich-elementer med facadefunktion.  1 m² vægelement med 37,7 % udsparinger

TT-element, 800 mm

Ribbeelement i h.t. DS/EN 13224:2012 Bærende forspændt ribbeelement til etageadskillelse og tagkonstruktioner. 1 m² TT-element/ribbedæk.

Vægelement, 180 mm

Bærende eller ikke bærende massive vægelementer uden facadefunktion.  Vægelement i h.t. DS/EN 14992 +A1:2012. 18,9 % udsparinger