Aggressiv 35 MPa beton med RAPID cement

Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse XD1, XS1, XS2, XF2, XF3 og XA2. Dette svarer til beton udsat for aggressiv miljøpåvirkning som defineret i DS/EN 206 DK NA.

Fabriksbeton i eksponeringsklasserne XD1, XS1, XS2, XF2, XF3 og XA2 anvendes til: Beton udsat for luftbåren chlorid fra tøsalt, begrænset tøsaltning eller som er i umiddelbar nærhed af arealer, der tøsaltes (XD1), beton udsat for luftbåren salt fra havvand (XS1), beton udsat for permanent kontakt med havvand (XS2), vertikale betonoverflader udsat for frost og luftbåren chlorid fra tøsalt eller havvand (XF2), horisontale betonoverflader udsat for regn og frost (XF3), samt beton udsat for jord og grundvand med moderat aggressivt kemisk miljø som defineret i DS/EN 206 (XA2). Informative eksempler kan ses i DS/EN 206 DK NA.

EPD'en er udviklet vha. Dansk Beton EPD værktøj

Kategori(er): Beton

Download EPD

Udstedelsedato:
2021
Gyldighed
2026
Deklareret/Funktionel enhed:
1 m3
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
1