Moderat C30/37 beton med Rapid cement

Fabriksbeton i eksponeringsklasserne XC2, XC3, XC4, XF1 og XA1 anvendes til: Beton udsat for langvarig kontakt med vand (XC2), beton indendørs med moderat eller høj luftfugtighed eller beton udendørs beskyttet mod regn (XC3), beton udsat for kontakt med vand, herunder fx udvendige vægge, facader, altaner mv. (XC4),

vertikale betonoverflader udsat for regn og frost (XF1), og beton udsat for jord og grundvand med let aggressiv kemisk miljø (XA1). Informative eksempler kan ses i DS/EN 206 DK NA.

Kategori(er): Beton

Download EPD

Udstedelsedato:
2021
Gyldighed
2026
Deklareret/Funktionel enhed:
1 m3
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
1