Passiv 20 MPa beton med FUTURECEM cement, CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N (LA)

Deklareret produkt er 1 m3 fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse X0 og XC1. Dette svarer til beton udsat for passiv miljøpåvirkning som defineret i DS/EN 206 DK NA.

 

Yderligere information om produktet: Passiv 20 MPa beton med FUTURECEM cement,

CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N (LA).

Fabriksbeton i eksponeringsklasserne X0 og XC1 anvendes til: Beton indendørs ved meget lav og lav luftfugtighed i opvarmede rum (X0), samt beton indendørs ved meget lav og lav luftfugtighed i uopvarmede rum eller til jorddækkede betonfundamenter og terrændæk permanent i jord uden strømmende vand (XC1). Informative eksempler kan ses i DS/EN 206 DK NA.

Deklareret enhed er 1 m3 fabriksbeton

Kategori(er): Beton

Download EPD

Udstedelsedato:
2022
Gyldighed
2027
Deklareret/Funktionel enhed:
1m3
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
1