AM150, AM300, AM500, AM800, AM900, AM1000, AM1200

Produktet er designet til at opretholde indendørsatmosfæren ved at sikre tilstrømning af frisk luft og opretholde lave CO2-niveauer. Ved at filtrere partikler udskifter produktet indeluften og introducerer frisk luft udefra. Den anvendte filtrering sikrer, at luften, der vender tilbage til rummet, er frisk med minimale partikler og lavt CO2-niveau. Desuden benytter anlægget en modstrømsvarmeveksler til at effektivt overføre varme fra indeluften til den indførte luft udefra.

Et stk. decentraliseret ventilationsenhed med en luftkapacitet på 115-1050 m3/t (varierende afhængigt af produkt).

Kategori(er): Tekniske installationer

Airmaster

Airmaster

Land: Danmark

Hjemmeside: https://www.airmaster.dk/

Download EPD

Udstedelsedato:
2023
Gyldighed
2029
Deklareret/Funktionel enhed:
1 stk
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
1

Andre filer