Airmaster

Land: Danmark

Hjemmeside: https://www.airmaster.dk/

EPDs

AM150, AM300, AM500, AM800, AM900, AM1000, AM1200

Produktet er designet til at opretholde indendørsatmosfæren ved at sikre tilstrømning af frisk luft og opretholde lave CO2-niveauer. Ved at filtrere partikler udskifter produktet indeluften og intr...