Sandwichelementer/facadeelementer

Dansk Beton branche EPD

Sandwichelement/facadeelement, bestående af bagmur, isolering, og facadeplade, med 10% udsparinger.

EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, Industry level). Producenterne som leverer data til EPD’en dækker ca. 71% af den samlede danske produktion af sandwichelementer.

Antal deklarerede datasæt/produktvariationer: 2

  • Sandwichelement/facadeelement med mineraluldsisolering
  • Sandwichelement/facadeelement med EPS-isolering

Kategori(er): Beton

Betonelement-Foreningen

Betonelement-Foreningen

Land: Danmark

Hjemmeside: https://www.bef.dk/

Download EPD

Udstedelsedato:
2021
Gyldighed
2025
Deklareret/Funktionel enhed:
1m²
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
2

Andre filer