Ekstra aggressiv 40 MPa beton med RAPID cement

Fabriksbeton til anvendelse i eksponeringsklasse XD2, XD3, XS3, XF4 og XA3. Dette svarer til beton udsat for ekstra aggressiv miljøpåvirkning som defineret i DS/EN 206 DK NA.

Fabriksbeton i eksponeringsklasserne XD2, XD3, XS3, XF4 og XA3 anvendes til: Beton udsat for langvarig kontakt med vand og chlorid, fx svømmebassiner (XD2). Beton udsat for vandsprøjt, der indeholder chlorid, eller udsættes for tøsaltning (XD3). Beton udsat for vandsprøjt fra havvand (XS3). Beton udsat for vand, frost og chlorid (XF4), samt beton udsat for jord og grundvand med stærkt aggressivt kemisk miljø (XA3). Informative eksempler kan ses i DS/EN 206 DK NA

EPD'en er udviklet vha. Dansk Beton EPD værktøj

Kategori(er): Beton

Download EPD

Udstedelsedato:
2021
Gyldighed
2026
Deklareret/Funktionel enhed:
1 m³
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
1