TTE®-MultiDrainPLUS

TTE®-MultiDrainPLUS er et massivt genbrugsplast-element, der er forbundet til et økologisk konstruktionskoncept for uforseglede trafikområder og fortove. Det tilbyder forskellige design- og kombinationsmuligheder, da det kan vækstes med græs eller med beton kopsten og mineralfyldstoffer. Produktet er også tilgængeligt med vækstet græs eller udfyldt med TTE®-kopsten.

Dens hovedfunktion er den store belastningsfordeling gennem en innovativ sammenkobling mellem de enkelte plader. Dette reducerer kravene til belastningskapacitet og komprimering af underlaget (kontrolleret af ingeniørkontoret Siegfried Ziegler, IBZ).  Alle varianter tilbyder en dræningsevne, der muliggør en komplet decentral tilbageholdelse ved kraftigt regn (testet af Bayerske State Institute for Viticulture and Horticulture LWG).

Råmaterialet fra TTE® MultiDrainPLUS er baseret på blandet genbrugsplast, der kommer 100 % fra post-forbrugermateriale (PCM) fra "The Green Dot" og andre systemer til indsamling af plastaffald og genanvendelse. Produktet er fremstillet ved injektionsproces.

De respektive nationale bestemmelser gælder for brugen af ​​produktet, i Tyskland, for eksempel bygningsreglerne i de føderale stater og de tilsvarende nationale krav.

TTE®-MultiDrainPLUS er SLW 60-certificeret til køretøjsvægte op til 60 t / 20 t akselbelastning (certificering ved TÜV). Den statiske belastningsgrænse for et ufyldt TTE®-MultiDrainPLUS -gitter er 147,5 kN på et 20 x 20 cm stempel, ifølge DIN 53 454).

TTE®-MultiDrainPLUS er velegnet til forskellige applikationer til permeable belægninger og trafikområder, såsom parkeringspladser og adgangsveje til biler og tung trafik, adgang til brandvæsen, boliggader, logistikområder, servicestier, event områder, Golfbaner, campingpladser, midlertidige belægninger, specielle løsninger til trærodsbeskyttelse, dårlig underjordisk, modulær substruktur og dræning til sportsbaner.

Deklareret / funktionel enhed

Erklæringen henviser til 1 m² TTE®-MultiDrainPLUS med vægt på 27,188 kg/m². 1 m² TTE®-MultiDrainPLUS består af 3,125 gitter af produktet.

 Salgspartner Danmark:

TTE Plast
+45 8684 5555
mail@sbpl.dk
https://tteplast.dk

Kategori(er): Andet

Download EPD

Udstedelsedato:
2022
Gyldighed
2026
Deklareret/Funktionel enhed:
1 m2
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
1