ECO Portal - en fælles database

I takt med harmoniseringen af miljødata internationalt og europæisk, arbejdes der også på samling og strømlining af dataformatet, men også hvor disse data er tilgængelige.


Paraplyorganisationen ECO Platform har i samarbejde med InData, udviklet en fælles/samlende EPD database. 

Databasen er stadig under udvikling, og baseres i første omgang på medlemmernes databaser. I skrivende stund (sommeren 2021) er det endnu ikke alle medlemmer der har deres EPD’er listet her, da der stilles krav om et specifikt harmoniseret format, hvilket flere af de nationale EPD programmer skal omlægges til.

Find den fælles database her: ECO Portal

 

Den fælles database kan bruges som et godt startsted at søge efter tilgængelige EPD’er, men det anbefales at du supplerer med søgning hos de nationale EPD programmer.