Retningslinjer = Programinstruktioner

De generelle programinstruktioner er et sæt retningslinjer, der beskriver organisationsstrukturen og de procedurer der skal følges, når en miljøvaredeklaration skal udvikles og udgives af EPD Danmark.


Programinstruktionerne er udviklet iht. bestemmelserne i ISO 14025, og beskriver blandt andet arbejdsområder og ansvarsforhold for programoperatøren og styregruppen. Herudover kan nævnes beskrivelser af  verifikationsprocessen og de krav der stilles til verifikatorernes kompetencer og uafhængighed.

Den gældende version af programinstruktionerne kan findes her.