Dataindsamling → modellering og rapportering → verificering → EPD!

I fremstillingen af en EPD indgår der typisk 4 overordnede instanser: Producent, EPD Programoperatør, LCA-konsulent og en verifikator. 


Figuren viser et forsimplet diagram for samarbejdet omkring en EPD.

Producent
Producenten er rekvirenten af en miljøvaredeklaration og ejer produktet/varen der deklareres. De ejer således også miljøvaredeklarationen.

EPD programoperatør
Programoperatøren koordinerer den administrative proces, herunder verificering og publicering af EPD’er. EPD Danmark er den danske EPD programoperatør.

LCA-konsulent
En EPD, og den bagvedliggende LCA, udformes af en LCA konsulent. Nogle, især større virksomheder, har LCA-kyndige ansat, men der findes også mange eksterne rådgivere, der udformer livscyklusvurderinger og EPD’er for producenter.

Verifikator
Verifikator udfører en uafhængig tredjepartsverifikation i henhold til ISO 14025, samt programoperatørens programinstruktioner

I EPD Danmark har vi en liste over godkendte verifikatorer, som er vurderet til at have en relevant baggrund samt stor erfaring, indenfor LCA (livscyklusvurdering) og miljøvaredeklarationer. 


Hvad ligger der bag en EPD?
Langt størstedelen af indholdet i en miljøvaredeklaration stammer fra den bagvedliggende livscyklusvurdering, LCA (Life Cycle Assessment), som udarbejdes på baggrund af data indsamlet ved/af producenten.

Der anvendes typisk et databasebaseret LCA-software til modellering af produktsystemet samt beregning af resultater. På baggrund af de fundne resultater udarbejdes selve EPD'en, som herefter skal verificeres sammen med LCA rapporten, inden den kan offentliggøres. LCA rapporten er som udgangspunkt fortrolig og offentliggøres typisk ikke.