Produktkategoriregler

Et PCR-dokument definerer de specifikke tekniske betingelser, krav og beregningsregler, der skal anvendes, når man udarbejder en miljømæssig varedeklaration for et produkt.


EPD Danmark refererer til to typer PCR-dokumenter:

  1. DS / EN 15804 - ”Bæredygtighed af byggearbejder - Miljøproduktdeklarationer - Grundregler for produktkategorien af byggevarer”
  2. Supplerende PCR-dokumenter til produktkategorier (cPCR)

Alle EPD'er skal altid overholde kravene i EN 15804. Derudover accepteres følgende typer cPCR'er:

  • CEN TC's cPCR-dokumenter
  • cPCR'er fra andre EPD program operatører, der er medlemmer af ECO Platform eller EPD programmer, som EPD Danmark har en aftale om gensidig anerkendelse med. Det skal være tydeligt angivet i EPD'en hvilken cPCR der er anvendt, og det må ikke være i modstrid med EPD Danmarks regler og procedurer.

Udvikling af PCR i regi af EPD Danmark er nærmere beskrevet i vores programinstruktioner.