Gyldigheden af en EPD

Ifølge EN 15804 er en EPD gyldig i 5 år, hvorefter den skal  gen-verificeres, typisk efter revision.


Revisionen hænger sammen med  at data kan være blevet forældet, herunder bl.a. teknologier eller datasæt anvendt (f.eks. el-mix), men der kan også være sket ændringer i produktionen hos producenten, eller de kan have ændret deres anvendte energikilder. I de tilfælde hvor der ikke  er sket betydende ændringer i ovenstående (vurderet af verifikator/LCA konsulent, ”10%”), behøver EPD'ens bagvedliggende livscyklusanalyse (LCA) i princippet ikke at blive revideret/opdateret.