Digitalisering af EPD’er

I sommeren 2021 blev brugen af EPD’er i bygnings LCA-er væsentlig nemmere da EPD Danmark i samarbejde med BUILD på Aalborg Universitet fik digitaliseret næsten alle eksisterende EPD’er i databasen til brug i beregningsprogrammet LCAbyg. I forlængelse af dette projekt åbnede vi også op for muligheden for at få udgivet EPD’erne på det XML-baserede ILCD+EPD-format.


Hvordan får jeg digitaliseret min EPD?

For nye EPD’er er digitaliseringen et aktivt tilvalg. Hvis du som producent ønsker, at dine data fra EPD’erne kan importeres i LCAbyg eller findes på ILCD+EPD format i ECO Portal kan det gøres på to måder:

  • Få din LCA konsulent til at digitalisere EPD’en. Dette gøres nemmest som en integreret del af udviklingen og verificeringen af EPD’en. Hvis LCA konsulenten ikke har erfaring med digitalisering af EPD’er, er de velkomne til at kontakte EPD Danmark, så hjælper vi dem videre i processen.
  • Få EPD Danmark til at digitalisere EPD’en. Er din EPD verificeret og udgivet gennem EPD Danmark eller en af vores MR-aftaler, tilbyder vi at digitalisere EPD’en for et engangsbeløb på 2.500 DKK for 1-3 datasæt (+ 500 DKK pr ekstra datasæt). 

Husk tillægsbladet!

EPD-standarden EN 15804 +A1 overgår til en ny udgave EN 15804 +A2 til oktober 2022.

For at lette overgangsperioden mellem de to udgaver og sikre at producenterne ikke kommer i klemme mellem de to beregningsmetoder tilbyder EPD Danmark, at du kan udgive et tillægsblad efter +A1.

Tillægsbladet sikrer, at EPD’en kan bruges i f.eks. DGNB certificeringer og LCAbyg, som stadig baseres på +A1-standarden, samtidig med at den lever op til de krav om stilles i den nye standard. Indtil LCAbyg overgår til +A2 vil det derfor være et krav at der findes resultater efter +A1 for at EPD’en kan konverteres til en LCAbyg-fil.

ILCD+EPD formatet og ECO Portal

ILCD+EPD er et format til maskinlæsbare EPD data, udviklet på europæisk niveau med henblik på at sikre en ensartethed i præsentationen og anvendelsen af EPD data. Det er et XML-baseret format, som kan tilgås via ECO Portal som du finder på https://www.eco-platform.org/epd-data.html. ECO Portal er et access point for data fra en stor andel af ECO Platforms medlemmer, og består til dels af et visuelt interface og en API, så data kan tilgås af de beregningssoftwares, som skal bruge EPD data. EPD'er som ikke findes på det digitale format kan stadig findes i PDF format på ECO Portal.

Hvorfor er min EPD ikke digitaliseret?

Hvis din EPD ikke er digitaliseret er det sandsynligvis fordi den er udgivet efter sommeren 2021, og dermed ikke har været en del af det omtalte projekt. Hvis din EPD er udarbejdet efter +A2 og ikke har et tillægsblad vil den heller ikke være at finde på LCAbyg-format.

Er der kommet opdateringer til din EPD vil LCAbyg filen ikke længere repræsentere EPD’en og vil derfor blive taget ud af databasen. EPD Danmark kan opdatere din digitale EPD for 1500 DKK.

På nuværende tidspunkt uploades der batchvis til den database som ECO Portal trækker fra, og der kan derfor være ventetid.