LCA konsulenter

En EPD, og den bagvedliggende LCA, udformes af en LCA-konsulent. Nogle, især større virksomheder, har LCA-kyndige ansat, men der findes også mange eksterne rådgivere, der udformer livscyklusvurderinger og EPD’er for producenter.