Styregruppen i EPD Danmark

Formålet med styregruppen er at sikre EPD Danmarks fortsatte relevans for markedet samt troværdighed, konsistens og gennemsigtighed i de procedurer, der danner grundlag for organisationen.


Styregruppen består af 11 faste medlemmer:

 • Aalborg Universitet (repr.: Stig Hirsbak - Formand)
 • Arkitema (repr.: Lars Kvist)
 • Bygherreforeningen (repr.: Jesper Ring)
 • Dansk Byggeri (repr.: Simon Stig-Gylling)
 • Danske Tegl (repr.: Gitte Nielsen)
 • Green Building Council Danmark (repr.: Lau Raffnsøe)
 • NCC Danmark A/S (repr.: Anna-Mette Monnelly)
 • BUILD (repr.: Harpa Birgisdóttir)
 • Syddansk Universitet (repr.: Morten Birkved)
 • Søren Jensen Rådg. Ing. (repr.: Hanne Tine Ring Hansen)
 • VinduesIndustrien (repr.: Johny Jensen)