Omkostninger og gebyrer

EPD Danmark har ikke et kommercielt sigte - udgifter til drift og vedligehold af sekretariatsfunktioner, medlemskaber, standardiseringsarbejde og hjemmeside m.m. dækkes af gebyrer.


Aftalen med EPD Danmark om at udgive en EPD varer over 5 år med årlige administrations- og registreringsgebyrer, som er udspecificeret herunder. Hvis jeres virksomhed ønsker at afbryde samarbejdet før tid, er det EPD Danmarks praksis at fakturere 50%  af det resterende beløb.

Administrationsgebyr og registreringsafgift dækker omkostninger til udvikling, drift og vedligehold af blandt andet database, hjemmeside, verifikatorgruppe (checklister, efteruddannelse) og tekniske bestemmelser. Derudover går indtægten til koordinering af de fælles europæiske aktiviteter og auditering af ordningen, som er en vigtig og nødvendig del af grundlaget for EPD Danmark.

Gebyrer* hos EPD Danmark, gældende per 1. maj 2021

Der tages forbehold for ændringer i gebyrstrukturen i EPD'en gyldighedsperiode.
*OBS. Alle gebyrer er angivet ekskl. moms.

Årligt administrationsgebyr (per virksomhed):

Virksomhedsomsætning Adm. gebyr
under 15 mio. DKK/år DKK 3.000
mellem 15 og 75 mio. DKK/år DKK 6.000
mellem 75 og 375 mio. DKK/år DKK 12.000
Koncerner (selskaber med omsætning over 375 mio. DKK/år) DKK 18.000

Brancheforeninger og -sammenslutninger kategoriseres i mellemklassen for administrationsgebyrer, dvs. DKK 6.000.

Årligt registreringsgebyr (per EPD):

Antal EPD'er Reg. gebyr
1. EPD DKK 5.000
2.-4. EPD DKK 2.500
5. EPD og derefter DKK 1.500


Tillægsblad, iht. EN15804+A1: DKK 1.000 per stk.
Gebyr for private labelling EPD er DKK 1.500.
For virksomheder med omsætning under 3 mio. DKK/år, tilbydes reduceret gebyr på DKK 1.500 per EPD. 

EPD'er publiceret igennem gensidig anerkendelsesaftaler (se samarbejder her):

For EPD'er der er udgivet hos et andet EPD program, med hvilket EPD Danmark har en gensidig anerkendelsesaftale, er det muligt at publicere EPD'erne mod et engangsgebyr DKK 2.500

Der har tidligere været mulighed for tilvalg af ECO Platform logo, for en mindre meromkostning. Da samarbejdsstrukturen i ECO Platform er ændret, gøres alle EPD Danmark EPD'er automatisk til ECO Platform EPD'er (EPD Danmark følger ECO Platforms regler, bl.a. hvad angår verifikationschecklister).

EPD'er publiceret med EPD -og LCA-værktøj

Godkendelsesgebyr (gyldig i 3 år) DKK 20.000
Årlige administrationsomkostninger for værktøjsbruger (Dækker administrationen samt den årlige kontrol) DKK 15.000
Årlig registreringsgebyr pr. EPD DKK 1000

EPD'er udformet vha. et, af EPD Danmark godkendt, EPD- eller LCA-værktøj, registreres og udgives med prisreducerede gebyrer.

 

Publicering af EPD'er på flere sprog (engangsafgift)
Gebyret gælder per EPD per sprog udover Dansk og Engelsk: DKK 1.500 per EPD (gælder ikke selve  oversættelsen)

Revision af EPD'er (engangsafgift)

For mindre opsætningsrettelser, der ikke kræver LCA-konsulent (fx opdatering af logo) DKK 400    (per EPD)
For revidering af EPD/LCA rapport, der erstatter eksisterende EPD DKK 1.500 (per EPD)

 

Digitalisering af EPD Data (til LCAbyg(lb5epd) og ECO Portal (ILCD+EPD))

Oprettelse og publicering af EPD data i elektronisk format (kompatibelt med LCAbyg), 1-3 datasæt DKK 2.500 (per EPD)
Ved flere datasæt i EPD’en, tillægges per datasæt DKK 250

Denne service forudsætter at EPD'en er registreret og udgivet hos EPD Danmark. lb5epd, som pt. bruges i LCAbyg, kan kun laves, hvis der foreligger et +A1 appendix. Læs mere her

Andre omkostninger forbundet med EPD'er
EPD Danmark udformer ikke de konkrete EPD’er, hvilket typisk gøres af en LCA-konsulent.

EPD’en skal baseres på en livscyklusvurdering (LCA), som også typisk udføres  af en LCA konsulent. Priser for dette er et mellemværende mellem LCA konsulenten og producenten.. Prisen afhænger bl.a. af omfanget (hvilke livscyklusfaser der er omfattet), hvor mange produkter der inkluderes i EPD’en, og hvor mange EPD’er der skal laves. Det er typisk ikke selve EPD’en der er den mest omkostningsrige del hos LCA-konsulenten, men opbygningen af LCA modellen, indsamling af data og analyse af resultater – altså selve LCA-delen. EPD’en kan siges at opsummere resultaterne af dette arbejde.

Oveni prisen for udformning af en EPD, kommer der verifikationen. Prisen for dette er et mellemværende mellem verifikator (godkendt af EPD Danmark) og producenten (evt. konsulenten på vegne af producenten).