Verifikatorer

På nedenstående liste findes de uafhængige verifikatorer, der er tilknyttet EPD Danmark. 


  • David Althoff Palm (Rambøll Sverige)
  • Sara Tollin (Rambøll Sverige)
  • Linda Høibye (Life Cycle Assessment Consulting)
  • Kim Christiansen (kimconsult)
  • Charlotte Merlin (FORCE Technology Danmark)
  • Ninkie Bendtsen (NIRAS)
  • Guangli Du (BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København)

For at blive godkendt som verifikator, skal man indsende en registreringsansøgning inkl. CV til EPD Danmark. Alle godkendte verifikatorer skal overholde kompetencekravene angivet i de generelle programinstruktioner.