Verifikatorer

På nedenstående liste findes de uafhængige verifikatorer, der er tilknyttet EPD Danmark. 


  • Guangli Du (BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København)
    gdu@build.aau.dk

For at blive godkendt som verifikator, skal man indsende en registreringsansøgning inkl. CV til EPD Danmark. Alle godkendte verifikatorer skal overholde kompetencekravene angivet i de generelle programinstruktioner.