Programinstruktioner

Programinstruktionerne er udviklet iht. bestemmelserne i ISO 14025, og beskriver blandt andet arbejdsområder og ansvarsforhold for programoperatøren og styregruppen


Derudover beskrives verifikationsprocessen samt de krav der stilles til verifikatorernes kompetencer og uafhængighed.

De gældende programinstruktioner kan findes her.