Lovgivning og retningslinjer for EPD'er

I arbejdet omkring EPD'er er der mange spillere, lovgivning og standardisering der indgår, eller berører dette. 


Nationalt har vi, på nuværende tidspunkt, ingen specifikke lovkrav omkring EPD'er, hverken til udformning eller mht. efterspørgsel. Vi følger derfor udelukkende europæiske og internationale standarder på området og stiller krav om, at EPD'er registreret hos os skal overholde disse. 

Som program operatør har vi udviklet et sæt retningslinjer, programinstruktioner, der beskriver organisationsstrukturen og de procedurer der skal følges, når en miljøvaredeklaration skal udvikles og udgives af EPD Danmark. De følger vedtagne europæiske og internationale standarder (bl.a. ISO 14025 og EN 15804), samt opdateres regelmæssigt - bl.a. når relevante standarder revideres, eller der sker ændringer i EPD Danmarks procedurer.

byggevareforordningen er der efterhånden for nogle år tilbage indført et syvende krav, som omhandler bæredygtig udnyttelse af naturressourcer i forbindelse med deklarering af en byggevares egenskaber. Implementeringen af dette krav er forsat i proces, hvor inddragelse af EPD’er er på bordet. EPD Danmark følger derfor løbende med i det pågående arbejde herom.