Læseliste

Læselisten indeholder links til de relevante standarder, samt andet læsestof omhandlende EPD'er for byggevarer og anlægsprodukter og LCA på bygninger.


Relevante standarder:

Om EPD’er

EN 15804 + A1:2013 - ”Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products”

EN 15804 + A2:2019 - ”Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products”

CEN/TR 16970:2016 – "Sustainability of construction works – Guidance for the implementation of EN 15804"

EN ISO 14025:2010 – ”Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures”

EN 15942:2021 – ”Sustainability of construction works - Environmental product declarations -Communication format Business-To-Business”

EN 15941:2010 - Sustainability of construction works - Data quality for environmental assessment of products and construction works - Selection and use of data

ISO 21930:2017 – “Sustainability in buildings and civil engineering works – Core rules for environmental product declarations of construction products and services”

Mere overordnede om miljødeklarationer og LCA

EN ISO 14020:2002 – ”Environmental Labels and Declarations - General Principles”

EN ISO 14040:2008 – ”Environmental Management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework”

EN ISO 14044:2006 – ”Environmental Management - Life Cycle Assessment - Requirements and Guidelines”

EN ISO 14067:2018 – “Greenhouse gases – Carbon footprint of products – requirements and guidelines for quantification”

Om bygnings-LCA

EN 15978: 2011 - “Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance of buildings. Calculation method”

 

Faglig læsning

Grundlæggende indføring i, hvad LCA og LCIA er, findes her:

Life Cycle Assessment. Theory and Practice. Hauschild, M. et al (eds.), 2018

Læsning om karakteriseringsmodeller

Implementation_of_Life_Cycle_Impact_Assessment_Methods , Hishier R., et al, 2010

Supporting information to the characterisation factors of recommended EF Life Cycle Impact Assessment methods: New methods and differences with ILCD. Fazio S. C. et al., 2018.

Suggestions for the update of the Environmental Footprint Life Cycle Impact Assessment. Sala S. et al. 2019.

Environmental Footprint: Update of Life Cycle Impact Assessment methods – Ecotoxicity freshwater, human toxicity cancer, and non-cancer. Sauter E. et al, 2018.

LCA på bygninger

Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger, BUILD, 2017

Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer, BUILD, 2015

Bygningens livscyklus, BUILD, 2015

LCA-profiler for bygningsdele, BUILD, 2014

Operational Guidance for Life Cycle Assessment Studies of the Energy Efficient Buildings Initiative, EeBGuide, 2012

LCA Practice Guide, CLF, 2020

Towards a circular economy in construction Assessing low carbon, healthy, responsible products for the construction sector, IGBC, 2018

Model for Life Cycle Assessment (LCA) of buildings, EUR 29123 EN, Gervasio, H. and Dimova, S.

Vejledninger om LCA og regnemetoder (for den beregningstekniske nørd)

International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook – Nomenclature and other conventions. European Commission – Joint Research Centre – Institute for Environmental and Sustainability 2010. EUR 24384 EN. Luxembourg. Publications Office of the European Union: 2010, ISBN 978-92-79-15861-2

Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method, EUR 29682 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-00654-1, doi:10.2760/424613, JRC11595[1]

PEF Guidance Document. European Commission, PEFCR Guidance document, - Guidance for the 14 development of Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs), version 6.3, December 15 2017.

Anden relevant læsning:

EPD Danmarks programinstruktioner, for normative referencer, hvis du ønsker at fordybe dig i den tekniske baggrund for hvordan EPD’er udformes: https://epd.dk/dokumenter/

Se evt. også de forskellige andre publikationer fra BUILD, antallet udvides løbende. Den nyeste liste over publikationer kan altid findes på hjemmesiden: https://www.lcabyg.dk/da/publikationer/

Information om den frivillige Bæredygtighedsklasse kan findes her: baeredygtighedsklasse.dk/

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri blev af Indenrigs- og Boligministeriet udgivet i april 2021 og kan findes her: National strategi for bæredygtigt byggeri.pdf (im.dk)