Byggevareforordningens 7. krav

Ved seneste revision af  byggevareforordningen (EU Nr. 305/2011 af 9. marts 2011) blev  der indført et nyt krav, som omhandler bæredygtig udnyttelse af naturressourcer i forbindelse med deklarering af en byggevares egenskaber. EU Kommissionens byggevareforordning danner grundlag for CE-mærkningen af byggevarer i Europa.


På nuværende tidspunkt er der ingen endelig afklaring af EPD'ers rolle ift. det 7. krav (stadig under politisk behandling), men i under betragtninger i forordningen står der at  "Til vurdering af bæredygtig anvendelse af ressourcer og af bygværkers miljøpåvirkning bør der anvendes miljøvaredeklarationer, hvis de foreligger."