Gældende standarder

I arbejdet omkring miljøvaredeklarationer, er der flere europæiske og internationale standarder, vi som EPD program følger, og stiller krav om at EPD'er registreret hos os skal overholde. 


EN 15804 
Beregningsregler og grundlag for EPD'er, udgivet gennem EPD Danmark, fremgår af "DS/EN 15804 + A1:2013 - Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer".

Denne standard beskriver de grundlæggende, europæiske, regler for udformning af type III miljøvaredeklarationer, baseret på den internationale standard ISO 14025.

ISO 14025 
"DS/EN ISO 14025:2010 Miljømærker og -deklarationer - Type III-miljøvaredeklarationer - Principper og procedurer" beskriver retningslinjer for udformning af miljøvaredeklarationer af den type EPD'er hører under.

Den beskriver krav til programmet (her EPD Danmark), generelle krav til deklarationen (som så specificeres i EN 15804) samt procedure og krav til verifikation af deklarationer (herfra kommer EPD Danmarks valgte krav om 3. parts verificering af EPD'er).

 

Ovennævnte standarder er de to vigtigste, men herudover følges de to basale LCA standarder (ISO 14040 og ISO 14044) samt f.eks. EN 15942 (kommunikationsregler for business-to-business) og den tekniske vejledning CEN/TR 16970 (vejledning i implementering af EN 15804)