Bygningsreglementets krav til EPD'er

Bygningsreglementet indeholder i dag (2019) ikke krav der relaterer sig til EPD’er.


Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen er dog i gang med at udvikle en frivillig bæredygtighedsklasse, som det er meningen, skal indgå i Bygningsreglementet. Denne klasse vil givetvis komme til at indeholde krav, der indirekte relaterer sig til byggevares miljøprofil (f.eks. ”iboende CO2 (GWP)” og iboende energiforbrug), og her er det oplagt at bruge EPD’er