ECO Platform Logo Rgb

ECO Platform

Fælles Europæiske retningslinjer for kvalitet og indhold af miljøvaredeklarationer.


ECO platform er en paraplyorganisation for europæiske EPD programoperatører.

ECO platforms primære formål er at harmonisere måden at lave EPD’er på blandt programoperatører og hermed validiteten/gyldigheden af de enkelte landes udstedte EPD’er, således at der opnås indbyrdes accept på europæisk niveau.

ECO Platform driver bl.a. en EPD database med EPD’er, der har opnået at få ECOplatform logo på. Dette kræver bl.a., at EPD’en er registreret og udgivet af et medlem, der har fulgt vedtagne verifikationsregler og har opnået godkendelse ved auditering.    


Arbejdet i ECO Platform ledes af førende Europæiske aktører og koordineres med standardiseringsarbejdet i CEN/TC 350.