Hvad kan EPD’er bruges til?

EPD’er anvendes til verificeret dokumentation af miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affaldsgenerering for et materiale/produkt/byggevare.


Det er altså en deklaration – ikke en mærkning eller en miljøanprisning, og EPD’en siger ikke noget direkte om bæredygtigheden af byggevaren. 

Hvorvidt noget er mere bæredygtigt end andet kræver en sammenligning, og den foretages bedst på bygningsniveau, hvor byggevaren indgår i et byggeri og kan sammenlignes med alternativer. 

En EPD kan fx bruges ifm.:

  • Bygningscertificering (fx DGNB, LEED eller BREEAM)
  • Materialekrav i udbudsmateriale
  • Produktudvikling og produktions-optimering
  • Markedsføring


Ved bæredygtighedscertificering af bygninger (i Danmark er dette hovedsageligt gennem DGNB) kan EPD’er således anvendes som input eller dokumentation til den livscyklusvurdering (LCA), der skal udformes for bygningen. EPD’er anvendes endvidere til at opnå point i DGNB certificeringssystemet.

Desuden kan den livscyklusvurdering (LCA), der ligger til grund for EPD’en, medvirke til bedre produktionsforståelse og optimering/produktudvikling ift. miljømæssig bæredygtighed internt i virksomheden – herunder bl.a. som dokumentation ifm. miljøledelsescertificering af virksomheden. 

Eksempler på hvordan EPD'er kan og bliver brugt i praksis kan findes under vores eksempelsamling.