EPD som konkurrenceparameter

Dokumentation for materialers bæredygtighed, en grønnere forretningsmodel og international konkurrencefordel er nogle af gevinsterne ved at få en EPD for et givet produkt. En EPD er en investering.


For mange materialeproducenter kræver investeringen grundige overvejelser, idet en sådan dokumentation som udgangspunkt skal give virksomheden en konkurrencefordel i markedet.

Det koster penge og kræver ressourcer at udarbejde en EPD, og derfor må man nødvendigvis overveje, om omkostningerne modsvarer konkurrencefordelen. Men en stigende efterspørgsel på EPD’er, specielt fra udlandet, tyder på, at markedet er ved at ændre sig. For at træffe den rette beslutning bør man kigge på virksomhedens forretningsmodel, som bør svare på fire centrale spørgsmål:

Hvad tilbyder du kunden?

Hvordan sælger du det?

Hvordan laver du det?

Hvordan tjener du penge på det?

Ved at bruge forretningsmodellen som beslutningsværktøj, kan der findes frem til netop de parametre, man som virksomhed kan arbejde med, for at EPD’en giver de ønskede fordele i markedet.

Værdien af en EPD 
Værdiskabelsen overfor kunden er helt central, men som markedet ser ud i dag, har EPD’en forskellig værdi for forskellige kunder. I DGNB byggerier og andre miljøcertificerede byggerier ses en stigende efterspørgsel efter materialer med EPD’er, mens der for en lang række øvrige byggerier endnu ikke er en klar kundeværdi, men dog et stigende fokus på bæredygtighed.

Materialeproducenters salgskanaler har også indflydelse på EPD’ens værdi for virksomheden. Produkterne sælges typisk direkte til kunder som entreprenør eller byggemarkeder, mens forespørgsler på dokumentation kan komme fra arkitekter eller rådgivere. Materialeproducenter skal derfor kunne navigere i værdikæden, og sikre at dokumentationen når de rette aktører.

EPD’en kan også have betydning for selve produktionen af byggematerialet. Således kan ændringer i produktets sammensætning eller anvendelse skabe en forbedring af parametrene i EPD’en, hvorved man kan positionere sig bedre i forhold til konkurrenterne. Denne 'analyse', eller produktionsoptimering, vil dog oftest være baseret på EPD'ens bagvedliggende livscyklusanalyse (LCA).