Ingen bæredygtighed uden dokumentation

Rambøll


Hos Rambøll er dokumentation et vigtigt aspekt af bæredygtighed. Ét ud af mange vigtige parametre de bruger, er EPD’er, som ifølge Andreas Linnet fra Rambøll, er et vigtigt produkt, der fortæller rådgiveren noget om, at producenten tager dokumentation alvorligt. Andreas Linnet fortæller:

– Det viser et ønske om at fremstå transparent og troværdig. Det er et stærkt signal til omverdenen om, at man tør stå ved sit produkt. I Rambøll bruger vi en EPD som en af mange vigtige parametre for bæredygtighed, f.eks. når vi rådgiver på DGNB certificerede byggeprojekter – dokumentation er et direkte skridt til at fremme bæredygtighed, med dokumentationen i orden kan man på oplyst grundlag tage en beslutning om valg af materialer.

Gennem deres arbejde med byggebranchens forskellige aktører, oplever Rambøll, at EPD’er er ved at blive et vigtigt værktøj til at adressere bæredygtighed og de efterspørges i stigende grad af markedet.

– Vi oplever et stigende antal SMV’er, der ringer, lettere chokerede over at være blevet fravalgt til større projekter, fordi de ikke har en EPD. De udtaler, at de slet ikke troede at markedet havde så stort et fokus på EPD’er, og de er bekymrede over, at de ikke allerede nu har fået lavet en, fortæller Andreas Linnet.

I Rambøll ser man altså EPD’er som et værktøj producenterne kan vedhæfte alle sine tilbud – hvilket kan være med til at distancere sig fra sine konkurrenter. Gennem deres arbejde med EPD’er (både som bygherrerådgiver og LCA-konsulenter der udarbejder EPD’er) oplever de hos Rambøll at EPD’er giver værdi.

– En EPD kan give en producent en styrket bæredygtig profil igennem den troværdige dokumentation af produktets miljømæssige performance. En EPD kan dog ikke stå alene - det er vigtigt at producenten har fokus på kommunikationen, og ikke bare betragter EPD’en, som en øvelse man skal igennem. Der er mange fordele at høste ved at bruge den aktivt, slutter Andreas Linnet.