LCA-analyse kan optimere fremtidige produkter

DEKO


Til grund for enhver EPD, ligger en LCA (Life Cycle Assessment, dvs. livscyklusvurdering). En LCA er en meget grundig vurdering af et produkts samlede miljøpåvirkninger fra råvareudvinding til bortskaffelse. Udover at være essentiel i udarbejdelsen af en EPD, så kan LCA-analysen bruges til produktudvikling – og i DEKO er netop den viden interessant.

– Vi har overvejelser i gang om, hvordan vi kan anvende data fra vores LCA til at optimere eksisterende produkter og samtidig ser vi på, hvordan vi kan bruge den som udviklingsværktøj i forbindelse med fremtidige løsninger. LCA’en giver en god mulighed for at undersøge forskellige fremtidsscenarier, fordi man får et sammenligningsgrundlag baseret på data, som gør det lettere at tage oplyste beslutninger om, hvilken vej man vil gå, siger Elsebeth Bajramovic fra DEKO.

I DEKO vil man desuden gerne bidrage til at skabe transparens omkring byggevarers miljøpåvirkning, hvilket på sigt vil kunne skubbe byggebranchens generelle miljøaftryk i en bedre retning. Et af midlerne til at hellige dette mål, hedder EPD’er.

– Med vores EPD hjælper vi vores kunder med at være bæredygtige ved at imødekomme deres dokumentationsbehov. Vi vil gerne vise vores kunder, at vi tager miljødokumentation seriøst, og det kan vi bl.a. gøre ved at skabe transparens omkring vores produkts miljøpåvirkning med vores EPD, forklarer Elsebeth Bajramovic.