Sekretariatet

Sekretariatet i EPD Danmark står for den daglige drift af programmet. 


Sekretariatet repræsenterer EPD Danmark udadtil og står bl.a. for at administrere EPD'er, udvikle programinstruktionerne når nødvendigt, godkende verifikatorer, indkalde til møder i hhv. styregruppe, teknisk komité og verifikatorgruppen. Endvidere repræsenterer sekretariatet også EPD Danmark i de internationale og europæiske samarbejder.