BS FALSEN ApS

Hjemmeside: https://www.bsbyggeservice.dk/

EN 24045 EN

Pladefals: BS FALSEN og BS FALSEN Z

BS FALSEN Z er en nyudviklet pladefalsløsning til montering i bagvægselementer. Pladefalsen kan erstatte den traditionelle betonstøbte, traditionelle pladefals. Pladefalsen leveres med isoleringslister, BS støttevinkler, afstandsklodser til montering af vinduer og døre samt en dampspærre monteret.

1m2 med en gennemsnitlig massefylde på 13,78 kg/m2.

Kategori(er): Andet

Download EPD

Udstedelsedato:
2023
Gyldighed
2028
Deklareret/Funktionel enhed:
1 m2
Antal deklarerede datasæt i EPD’en:
1