Gensidige accept af EPD'er

Virksomheder i ethvert land kan udvikle og registrere EPD'er hos EPD Danmark baseret på den europæiske standard, EN15804.  


EPD Danmark arbejder via sit medlemskab af ECO Platform for en harmonisering og gensidig anerkendelse af EPD’er blandt europæiske programoperatører. ECO Platforms EPD logo er en garanti for, at der er anvendt harmoniserede regler og procedurer ved udarbejdelsen af EPD’en.

EPD Danmark har endvidere en aftale med IBU i Tyskland om gensidig anerkendelse af tredjepartsverifikation, hvilket muliggør  registrering af samme EPD hos både IBU og EPD Danmark efter kundens ønske.