Marcin Jozwiak Oh0ditwohi4 Unsplash

Nye krav til modellering af strøm

Efter 1. april 2023 udgiver EPD Danmark ikke længere EPD’er beregnet efter tidligere regler, og det er derfor vigtigt at du allerede nu er opmærksom på at indarbejde de nye strømregler.


ECO Platform har vedtaget nye retningslinjer for modellering af strøm. De nye retningslinjer gælder de programoperatører, som godtager, at producenter kan forbedre deres miljøprofil ved at købe ’grøn strøm’. I EPD Danmark er det muligt at anvende certifikater for både el og gas, og derfor er vi underlagt de nye regler.

For modulerne A1-A3:

Specifikke data for energiproduktion skal anvendes, når de er tilgængelige.

For forgrundsdata gælder at:

  • Hvis der anvendes grøn strøm skal forgrundsprocesserne beregnes med de specifikke data fra leverandøren af ​​den grønne strøm
  • Hvis der ikke anvendes certificeret grøn strøm, skal residualmix bruges til kvantificering af al elproduktion til forgrundsprocesserne

For baggrundsdata gælder:

  • Der skal regnes med residualmix på alle processer, hvor der ikke foreligger dokumentation på grøn strøm, i form af GO’er.
  • Der gives en begrundelse, hvis relevant elproduktion uden Guarantees of Origin ikke er beregnet med residualmixet.

For de resterende moduler:

Der anvendes forbrugsmix (= national produktion + import – eksport) for eventuelle moduler ud over modulerne A1-A3 (dvs. fabriksporten), hvor der ikke bruges Guarantees of Origin.

Fabriksporten kan nogle gange også omfatte A4 og A5 (f.eks. færdigblandet beton).

Kun hvis EPD-ejeren har direkte kontrol over en bestemt proces i nogen af ​​B-modulerne og/eller C-modulerne (hvilket f.eks. kan være tilfældet for bygge- og anlægsydelser eller til genanvendelse), produktion af elektricitet anvendt i denne proces kan modelleres med Guarantees of Origin og residualmix.