Digital

Hvor digital er den danske byggebranche, når det kommer til miljødata?

Hvordan gør vi det lettere for rådgivere at finde og bruge digitale miljøvaredeklarationer, når de skal beregne LCA for en bygning? Det har ConTech Lab undersøgt sammen med EPD Danmark, MOE, PLH, Rambøll og Danmarks Tekniske Universitet.


”Gennem projektet er vi blevet klogere på brugen af EPD’er i rådgiverbranchen. Som dansk programoperatør for EPD’er er vi glade for, at rådgivende ingeniører og arkitekter i stigende grad tilstræber at bruge digitale miljøvaredeklarationer, når de udfører livscyklusvurderinger for bygninger.”

Det fortæller Andrea Hermansen, der repræsenterer EPD Danmark i projektet, der bærer titlen ’LCA og digitale miljøvaredeklarationer’.

En af de rådgivere, der gerne vil bruge digitale EPD’er er Brian Hurup, der arbejder hos MOE A/S. Når han og kollegerne udfører LCA-beregninger på bygningsniveau ligger usikkerheden særligt i den manuelle indtastning af data: 

”Når vi har en stor LCA-beregning med mange bygningsdele og mange byggevarer - så er det et kæmpe arbejde at oprette faser og være sikre på, at dét vi har i en PDF, bliver korrekt kopieret ind. Det er en fejlkilde, fordi det er menneske- og ikke maskinbehandlet. Derfor har vi et kæmpe ønske om at gøre processen bedre." siger Brian Hurup. 

 

Rådgiverne har en central rolle

Rådgiverne har altså en central rolle, hvis processen omkring LCA-beregninger skal digitaliseres, og det kræver blandt andet en dybere forståelse for de benspænd, som netop rådgivere oplever undervejs.

Derfor har pionerprojektet med EPD Danmark, MOE, PLH, Rambøll, Danmarks Tekniske Universitet og ConTech Lab set nærmere på, hvordan vi kan gøre det lettere at indhente og benytte digitale miljøvaredeklarationer i forbindelse med LCA-beregninger på bygningsniveau, og hvordan dele af processen kan automatiseres ved at koble til udvalgte API’er.

Projektet ledes af ConTech Lab, der er en del af Molio. Dan Skovgaard Jensen, der er innovationskonsulent og projektleder i ConTech Lab, forklarer om baggrunden og formålet med projektet:

“Der er stadig mange virksomheder i den danske byggebranche, der ikke benytter digitale miljøvaredeklarationer. Med pionerprojektet og de guidelines, der kommer ud af det, kan vi forhåbentlig bidrage til, at flere kommer i gang.”


Læs ConTech Labs beskrivelse af pionerprojektet her.

 

Webinar om digitale miljøvaredeklarationer og API’er

Projektet 'LCA og digitale miljøvaredeklarationer’ har bl.a. produceret et webinar. Nedenfor kan du se eller gense webinaret "Digitale miljøvaredeklarationer og kobling til API'er", hvor repræsentanter fra projektgruppen skaber overblik over, hvor den danske byggebranche befinder sig ift. digitalisering af miljøvaredeklarationer, fortæller om pionerprojektet og giver indsigter og anbefalinger ift. LCA-beregningsprocesser, som kan komme branchen til gode.

 

Fakta om digitale miljøvaredeklarationer

Digitale miljøvaredeklarationer har eksisteret i flere år, men særligt inden for det seneste års tid er mængden af dem taget til og antallet af udbydere og platforme, hvor man kan finde digitale miljøvaredeklarationer, er ligeledes vokset betragteligt.

Blandt fordelene ved at benytte digitale miljøvaredeklarationer kan nævnes;

  1. LCA-konsulenter kan lettere håndtere data i forbindelse med LCA-beregninger
  2. Man kan mindske antallet af indtastningsfejl
  3. Man kan bedre holde øje med, om de data, man benytter, er blevet opdateret og verificerede.